AMS: Sakskostnadene er dekket inn! Blir høyesterett neste trinn?

Vi har nå klart å dekke inn sakskostnadene etter tapet i Borgarting lagmannsrett! Takk til alle!

Nå er neste mål anken til høyesterett. Å komme dit vi er nå, har tatt flere år, kostet mange millioner og tusenvis med arbeidstimer. Å få spørsmålet om helseinnvendingene mot AMS-målerne behandlet av høyesterett, har nå bare en forholdsvis liten tilleggskostnad. En slik sjanse kommer ikke tilbake på mange år, og vil da koste mange millioner på ny. 

De siste dagene har folk ryddet opp i gamle løfter om å bidra, og svært mange betaler inn det gjenstående. I tillegg har noen tråkket til med enn som så.

Dermed er vi i mål, så i kveld overføres motpartens sakskostnader til saksøktes konto. 1,65 millioner. Det var det mange som trodde vi ikke skulle klare.

Vi kan også regne inn 150 000 av det som er kommet inn de siste to dagene, som bidrag til anken Der havner også de nye innbetalingene som kommer nå.

Realismen i å reise penger til anken gjør dermed et sprang framover. Dessuten vil vi for første gang i prosjektet tillate oss å belaste det med våre enkle kontorutgifter. (Vi snakker papir, skriverblekk, noen lisenser og den slags nødvendigheter som utgjør småbeløp, og som vi hittil har dekket selv.)

Nå kan vi altså samle blikket om neste etappe: Finansieringen av en anke til høyesterett har gjort et sprang framover – takket være alle dere som bidrar. Men vi er ikke i mål:

Før vi kan anke, må vi vite at vi har midler til å dekke sakskostnadene – både våre egne og – i aller verste fall – motpartens. Vi regner med kr. 800 000 på hver side, men håper selvsagt på at det denne gangen skal bli motparten som må dekke hele kalaset, fra tingretten og hele veien opp.

Her ser du status i dag onsdag morgen kl. 7 for påmeldingene til å bidra. Vi har altså et stykke vei igjen, men ikke mer enn at vi burde klare det:

Som nevnt er advokatene i gang, men vi må gi stoppordre hvis forpliktelser om å bidra ikke kommer på plass. Derfor må vi få flere givere. Og de må på plass nå til rundt 20. november. De skal ikke betale inn én krone før 1. april neste år. Så la stafettpinnen gå videre! Vi trenger flere deltakere på denne dugnaden!

For å gi ditt tilsagn om at du vil bidra så vi får anket saken til høyesterett, fyller du ut skjemaet her:

 

 

Einar Flydal, den 16. november 2022