5G-seminar Wergelandssalen 26.10. 11:15 Se møtet på nettet!

SEMINARET ER FULLTEGNET, MEN DU KAN SE DET LIKEVEL PÅ NETTET HER:

https://www.youtube.com/channel/UCEy2OjHdyyLZbuLJf0CxUlw

SE OGSÅ 5G-seminaret 26. 10. er FULLTEGNET. Lag ditt eget 5G-møte lokalt og se seminaret direkte på YouTube! (bloggpost 

Den 25. 10. vil du finne nyttig informasjon før møtet her: http://einarflydal.com

NB! Rekkefølgen på foredragene vil bli endret i forhold til annonsert program.

Seminaret arrangeres av Z-forlag v/ Per Christian Øiestad og av Einar Flydal i samarbeid.