5G, 6G, 7G, AMS og WiFi: Den nye miljøgiften

I dag demonstreres det kloden rundt mot 5G. Begrunnelsene er mange. Men for meg er det først og fremst én som er viktig: ødeleggelsen av livets forutsetninger på kloden. De vitenskapelige bevisene blir stadig tydeligere. Spillet for å feie dem under teppet likeså. En ny «tobakksskandale» av globale proporsjoner blir stadig tydeligere for stadig fler. … Fortsett å lese 5G, 6G, 7G, AMS og WiFi: Den nye miljøgiften

Grundig journalistikk om AMS, 5G og kaptein Fitzroys stormglass – og et foredrag

Noen journalister legger fordommer og rådende oppfatninger til side, og setter seg i stedet grundig inn i sakene: Avisa Møre sin journalist tok seg tid til å høre på hele det tre timers lange møtet i Ørsta den 3. september og gikk deretter løs på litteraturen om mikrobølget stråling, helse og miljø. Det ble en … Fortsett å lese Grundig journalistikk om AMS, 5G og kaptein Fitzroys stormglass – og et foredrag

Brev til KMD om «den digitale grunnmuren», 5G og et seminar

I løpet av høsten 2020 skal regjeringen utforme sin Stortingsmelding om «den digitale grunnmuren: mobil-, bredbånds- og internett-tjenester». 5G vil være helt sentralt. Dette blir en viktig melding og en oppfølging av Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)). Regjeringen følger opp de dominerende industrilandenes – og telekomnæringens – iver etter raskest mulig å … Fortsett å lese Brev til KMD om «den digitale grunnmuren», 5G og et seminar

Hvor mye kraftigere stråler 5G-senderne?

Mange er opptatt av styrken på de nye 5G-senderne. Er de sterkere eller ikke? Norske myndigheter og nettselskapene sier så langt at «strålingen fra 5G ikke er sterkere enn før». Dette er både tilslørende og direkte feil. Økningen vil bli kraftig. Her får du «harde fakta» og tall.

Stadig flere advarer mot 5G og grenseverdier som skader helse og miljø

I flere land kloden rundt settes 5G på vent fordi helse- og miljøvirkningene ikke er utredet, f. eks. Sveits. Næringen presser på for å få regjeringene til å hjelpe til, og lykkes i en del land, f.eks. Norge. I Nederland har myndighetene satt ned et uavhengig utvalg med representanter fra begge leirer. Samtidig som han … Fortsett å lese Stadig flere advarer mot 5G og grenseverdier som skader helse og miljø

5G-stans i Trondheim? Hva vet rådmannen der som italienerne ikke vet?

I Trondheim har lokalavdelingen til FELO, Foreningen for el-overfølsomme, fått 5G-utrullingen og helsevirkninger opp i formannskapet. Saken kommer opp tirsdag 9. juni kl 9-12. Rådmannen har innstilt på at alt fortsetter som før, og på at saken bare håndteres som en klage over at fylkeslegen ikke har grepet inn for å stanse 5G-utbyggingen. Og det … Fortsett å lese 5G-stans i Trondheim? Hva vet rådmannen der som italienerne ikke vet?

5G: – Nå begynner også fysikerne og ingeniørene å forstå. Konsekvensen er: Steng ned 5G-nettet!

Det er i et lite notat at Martin L Pall, professor emeritus i biokjemi og basalmedisin, Washington State University, kommer med dette. Han høster nå anerkjennelse på store fagkonferanser for nettopp disse yrkesgruppene. Fysikere og ingeniører har hittil vært de fremste til å forsvare at «ikke-ioniserende stråling» fra trådløs kommunikasjon ikke kan ha skadelige virkninger. … Fortsett å lese 5G: – Nå begynner også fysikerne og ingeniørene å forstå. Konsekvensen er: Steng ned 5G-nettet!

Slik baner ICNIRP vei for 5G med nye, slakkere grenseverdier – i strid med kunnskapen

I april publiserte stiftelsen ICNIRP sine nye retningslinjer for fastsettelse av grenseverdier.  I et 44-siders notat analyserer Else Nordhagen (IKT, fysikk, biologi), Odd Magne Hjortland (elektroteknikk, måleteknikk) og jeg (statsvitenskap, telekomstrategi) de nye retningslinjene. Vår vurdering er klar:  ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters … Fortsett å lese Slik baner ICNIRP vei for 5G med nye, slakkere grenseverdier – i strid med kunnskapen

Vil 5G-utrullingen stanse? Hvem organiserer motstanden?

5G-utrullingen er et internasjonalt, stort og tungt – men kanskje likevel skjørt – prosjekt. Nå vokser motstanden raskt verden over og en rekke jurister er i sving med saksanlegg mot selskaper, stater og offentlige kontorer. De stevnes for å ha villedet politikere og befolkningen om risiko for skader på helse og miljø og om grenseverdier, … Fortsett å lese Vil 5G-utrullingen stanse? Hvem organiserer motstanden?