Om «ekspertene» bak strålevernets «kunnskapsstatus» og en forsker som er dømt til store bøter for hver ny svindelanklage (rettet)

– Alt for mange folk med snever faglig ekspertise tar oppdrag for næring og myndigheter som ikke selv har kompetanse, men bare en ferdig agenda de vil ha støtte for. «Ekspertene» avgir gjerne det svar oppdragsgiver ønsker om ting de ikke kan – og lønnes i kontanter, prestisje og forskningsmidler. Denne salven kommer fra Naresh … Fortsett å lese Om «ekspertene» bak strålevernets «kunnskapsstatus» og en forsker som er dømt til store bøter for hver ny svindelanklage (rettet)

Strømmen av ny forskning bekrefter: mikrobølger gjør livet kjipere

Hver uke publiseres det nye forskningsartikler som påviser skader fra stråling som norske helsemyndigheter har forsverget seg til å hevde ikke gir skader. Det er ganske enkelt for dumt, men slik er det. Her kan du i en fei skanne over 24 sammendrag fra siste måneds forskningsartikler. Jeg gir deg bare titlene og noen stikkord … Fortsett å lese Strømmen av ny forskning bekrefter: mikrobølger gjør livet kjipere

EUs De grønne og Den frie allianse anklager ICNIRP: – Underslår helseskader

Den europeiske miljøbevegelsen ser endelig ut til å rette blikket mot mer enn industrisamfunnets kjemiske miljøgifter. Nå begynner De Grønne å ta inn over seg den elektriske forurensningen av vårt livsmiljø. Den er blant miljøgiftene som informasjonssamfunnet skaper, og forsterkes med «Tingenes Internett» og 5G: De Grønne og Den frie europeiske allianse har fått utredet … Fortsett å lese EUs De grønne og Den frie allianse anklager ICNIRP: – Underslår helseskader

For en skam at vi holder oss med et slikt «strålevern»!

Se nøye på denne grafen: Den viser med all den tydelighet man kan ønske seg, at helseplager vi lenge har visst kan knyttes til mikrobølger, synker med avstanden fra mobilbasestasjon til bolig. Til tross for at eksponeringen er langt under gjeldende grenseverdier. En rekke undersøkelser viser samme bilde. Grenseverdiene virker altså ikke begrensende for helseplagene. … Fortsett å lese For en skam at vi holder oss med et slikt «strålevern»!

Leder for sveitsisk strålevernutvalg rapportert for svindel om 5G: Også Norden ført bak lyset

Her om dagen gikk det et alvorlig brev til presidenten i Sveits og hennes råd. Det kom fra en rekke av klodens fremste forskere innen strålevern og helse. De varslet at Martin Röösli, mannen som leder BERENIS-utvalget, et utvalg som er ansvarlig for å gi regjering og forvaltning i Sveits råd om hva kunnskapen er … Fortsett å lese Leder for sveitsisk strålevernutvalg rapportert for svindel om 5G: Også Norden ført bak lyset

Hvem avgjør om din WiFi-ruter er helsefarlig? – Labyrinten fram til Tordenskjolds soldater

Tordenskjolds soldater marsjerte overalt i Marstrand slik at man trodde de var mange. Kommandanten overga byen til overmakten. Din WiFi-ruter er et stykke forbrukerelektronikk med en mikrobølgesender og -mottaker i. Ligger det en skikkelig vurdering bak om strålingen kan være helsefarlig? Her følger vi sporene bakover fra butikken til et svensk utvalg av «Tordenskjolds soldater» … Fortsett å lese Hvem avgjør om din WiFi-ruter er helsefarlig? – Labyrinten fram til Tordenskjolds soldater

5G: Hvorfor er de sju krefttilfellene i Frankrike så viktige?

Den franske fjernsynsstasjonen France 2 omtalte nylig at i én og samme bedrift med 1 000 ansatte var sju personer blitt rammet av en svært sjelden form for hjernesvulst – glioblastoma multiforme – på de fem årene fra 2015 til 2019. Det var noen gravejournalister som avdekket dette. Dette er faktisk en viktig nyhet også … Fortsett å lese 5G: Hvorfor er de sju krefttilfellene i Frankrike så viktige?

Knut Monrad-bildet gikk til Einar Berge

Den første og hittil eneste grundige norske kritikken av ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er nå nærmest ferdig oversatt til engelsk. Det gjelder (Flydal, Nordhagen og Hjortland 2020), se bloggpost 22.05.2020. For å finansiere oversettelsen lovet jeg ut et maleri av Knut Monrad til loddtrekning blant dem som bidro til finansieringen.  Vinneren ble trukket i … Fortsett å lese Knut Monrad-bildet gikk til Einar Berge

Strålevernet og NKOM villeder og driver ulovlig markedsføring i nye brosjyrer

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Arbeidstilsynet kom våren 2020 med et par brosjyrer om stråling fra trådløs teknologi av det slag som vi nå har både i våre hjem, på arbeidsplasser, på handlesentre og i de offentlige rom – i tillit til at den ikke gir helseskader. Brosjyrenes hovedbudskap er … Fortsett å lese Strålevernet og NKOM villeder og driver ulovlig markedsføring i nye brosjyrer

Er det lov å få strøm uten å utsette seg for økt helserisiko? Her må jussen på plass!

Det er ikke lov å utsette andre for økt helserisiko utover det som er såkalt alment akseptert. Men gjør ikke nettselskapene nettopp dette når de påtvinger folk smartmålerne og deres mikrobølgesendere? Organisasjonen STOPP smartmålerne! samler nå inn penger for å få til en hasteutredning fra to miljøjurister. Jeg har nettopp gitt 500 kroner og utfordrer … Fortsett å lese Er det lov å få strøm uten å utsette seg for økt helserisiko? Her må jussen på plass!