Virksomhetsrevisjon av Strålevernet: Sesong 1, episode 6

Å få til en kontroll etter ISO 9001-standarden av hvordan Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sikrer kvalitet på sitt arbeid, har vist seg å bli en langtrukket affære, for DSA vil ikke. Prosessen runder snart et halvt år, men får ta den tiden som kreves. I går gikk et foreløpig siste brev fra advokaten … Fortsett å lese Virksomhetsrevisjon av Strålevernet: Sesong 1, episode 6

Virksomhetsrevisjon av Strålevernet – Sesong 1, episode 5

Hvordan sikrer DSA at inngående informasjon er sikker, at bearbeidingen har høy kvalitet, og at etatens påstander utad er velbegrunnede og at grenseverdiene er rett satt? Hvis vi har noen grenseverdier overhodet… Det vil visst ikke DSA at vi skal få vite. For i et svarbrev nr. 2 har DSA avslått min anmodning om å … Fortsett å lese Virksomhetsrevisjon av Strålevernet – Sesong 1, episode 5

Virksomhetsrevisjon av Strålevernet – Sesong 1, episode 4

Vi trenger en gjennomgang av Strålevernets arbeid på området elektromagnetiske felt/stråling, helse og miljø. Strålevernets syn på strålevern er for konsekvensrikt til at fagetaten – Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – kan overlates til seg selv, sine egne tradisjoner og vaner. En viktig metode for å sikre kvalitet på leveransene i organisasjoner av alle slag … Fortsett å lese Virksomhetsrevisjon av Strålevernet – Sesong 1, episode 4

Virksomhetsrevisjon av strålevernet, episode 3

DSA har nå svart negativt på min andre henvendelse om å få foreta en kvalitetsrevisjon av etatens arbeid med helse- og miljørisiko fra ikke-ioniserende stråling. Denne gangen forsøker DSA å gi inntrykk av at ingen andre kan revidere etaten enn overordnet myndighet. Det er selvsagt ikke riktig. Mitt ønske om konkrete opplysninger om når DSA … Fortsett å lese Virksomhetsrevisjon av strålevernet, episode 3

Dokumentene du trenger for å senke Strålevernets, NVEs og Helsedirektoratets helsepåstander

Jeg er nettopp blitt gjort oppmerksom på den britiske organisasjonen IGNIR. Den består av en rekke britiske eksperter på el-overfølsomhet og andre akutte såvel som langtids virkninger av EMF (elektromagnetiske felt). Så godt som hele styret er forskere og leger og har lang fartstid. Flere av dem har i lang tid vært blant de fremste … Fortsett å lese Dokumentene du trenger for å senke Strålevernets, NVEs og Helsedirektoratets helsepåstander

Bli med på kvalitetsrevisjon av strålevernet vårt!

Slutt gjerne opp om anmodningen om kvalitetsrevisjon av strålevernet! Det er den delen av arbeidet som gjelder ikke-ioniserende stråling som vi ønsker å revidere i forhold til ISO-9001. Det skal brukes kvalifisert personell, og arbeidet tar normalt ca. 2 dager + etterarbeid. For tidligere bloggposter om dette, se https://einarflydal.com/?s=virksomhetsrevisjon Du blir med ved å tegne deg … Fortsett å lese Bli med på kvalitetsrevisjon av strålevernet vårt!