ICE skal utvide kapitalen: Nå kan investorer vise om de bryr seg om helse og miljø…

Mobil- og bredbåndsselskapet ICE innbyr nå til aksjetegning. Selskapet skal omstruktureres og trenger kapital til å henge med i utviklingen. For markedet drives fram av teknologiutviklingen. Nå står blant annet 5G for tur. Dermed må ICE henge med og gjøre som de andre, uansett om kundene etterspør det nye eller ikke. Innbydelsen til aksjetegning er … Fortsett å lese ICE skal utvide kapitalen: Nå kan investorer vise om de bryr seg om helse og miljø…

Helse- og miljøkonsekvensene ved avviklingen av kobbernettet skal utredes

Verken Telenor eller Nkom har vurdert helse- og miljøsidene ved å avvikle det gamle telefonnettet og erstatte det med trådløst, som betyr økt mikrobølget eksponering. Dette kom fram under nettmøtet Nkom hadde invitert til 3. desember. De befant seg nok i en boble der slike skadevirkninger ikke er tenkelige – altså søylen helt til høyre … Fortsett å lese Helse- og miljøkonsekvensene ved avviklingen av kobbernettet skal utredes

DSA og NKOM forsøker seg på ulovlig hemmelighold

Husker du forsøkene i fjor å få til en kvalitetsrevisjon av Strålevernet? 887 personer skrev på anmodningen, som ikke førte fram (bloggpost 30.10.2019). Resultatet ble i stedet den store 5G-boka – omtalt som «dette tiårets viktigste bok om helse på norsk» (biolog Iver Mysterud). Der blir Strålevernet og prosessene bak våre grenseverdier analysert og kledd … Fortsett å lese DSA og NKOM forsøker seg på ulovlig hemmelighold

Innspill til stortingsmeldingen om «den digitale grunnmur»

I løpet av høsten 2020 skal regjeringen utforme sin Stortingsmelding om «den digitale grunnmuren: mobil-, bredbånds- og internett-tjenester». 5G vil være helt sentralt. Dette blir en viktig melding og en oppfølging av Digital agenda for Norge (Meld. St. 27 (2015-2016)).  Jeg fikk av formelle grunner en ny frist til 14. august til å bidra med et innspill, selv om … Fortsett å lese Innspill til stortingsmeldingen om «den digitale grunnmur»

AMS: Mørenett truer sine kunder. Lyver de også?

Spillet om de trådløse AMS-målerne ruller videre: Mørenett sendte nylig ut stengningstrusler til de nesten 700 kundene som ennå ikke har skiftet til ny måler. Selskapet sørget for god dekning i landsdelens aviser, bl.a. Vikebladet og Sunnmørsposten. Målet er å få flest mulig til å godta en trådløs sender som er fire ganger så sterk som … Fortsett å lese AMS: Mørenett truer sine kunder. Lyver de også?

Advokatbrev til DSA, NKOM og Arbeidstilsynet: – Dere bryter informasjonsplikten og kan gjøres erstatningsansvarlige!

– Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Arbeidstilsynet bryter sin plikt til å gi sannferdig informasjon. Brosjyrene de har utgitt, er helt åpenbart i strid med etatenes informasjonsplikt. Dette er det klare budskapet fra advokat Hugo P Matre, Advokat Schjødt AS, i et lengre brev han har sendt de tre etatene. … Fortsett å lese Advokatbrev til DSA, NKOM og Arbeidstilsynet: – Dere bryter informasjonsplikten og kan gjøres erstatningsansvarlige!

Bør kraftbransjen advare aksjonærene?

Telekom-selskapet ICE advarte i en tegningsinnbydelse nylig (bloggpost 3.12.2018) om at det kan være betydelig risiko knyttet til telekom-bransjen framover på grunn av mulig helserisiko ved teknologien. Saken gjelder selvsagt at forståelsen for at mikrobølget stråling er helse- og miljøskadelig, stiger i befolkningen og hos myndigheter i takt med forskningsrapporter og meldinger om skader på … Fortsett å lese Bør kraftbransjen advare aksjonærene?

5G: større fart – og raskere artssammenbrudd*

Både miljøvernere, ledere og ansatte i telekombransjen og offentlig forvaltning burde få dårlig nattesøvn av hva etablert forskning godt vet om konsekvensene av stadig mer trådløs kommunikasjon for oss selv, våre barn og barnebarn. Utrullingen av 5G legger stein til byrden for dem som skal rydde opp etter oss, og gir ytterligere fart på antropocen … Fortsett å lese 5G: større fart – og raskere artssammenbrudd*

«Smartmålere»: selskapene stiller uriktige krav til fritak og løper fra samfunnsansvaret

Hafslund Nett og de andre nettselskapene gir inntrykk av at NVE forlanger legeattest på at pasienten er el-overfølsom for å gi fritak. Det er feil. NVE forlanger ikke legeattest. Nettselskapene fører folk bak lyset. Det kunne vært bare for å gjøre saksbehandlingen lettere for seg selv, og fordi de ikke forstår de viktige nyansene. Men … Fortsett å lese «Smartmålere»: selskapene stiller uriktige krav til fritak og løper fra samfunnsansvaret