Søvnproblemer? Din WiFi-ruters 10 Hz-signal kan være årsaken både til det og annet, forklarer romfartsmedisiner

Forbruket av sovemidler i Norge er i bratt vekst, fortelles det stadig i media. At folk sover dårligere, forklares med stress, og forøvrig vet man visst ikke. Men jeg har gjort en stor oppdagelse! Jeg kom over en ny artikkel av den 95-årige veteranen innen forskning på elektromagnetiske felt (EMF) både på jordoverflaten og i … Fortsett å lese Søvnproblemer? Din WiFi-ruters 10 Hz-signal kan være årsaken både til det og annet, forklarer romfartsmedisiner

Når tankemønstre gjør blind: slik skaper to professorer falsk sannhet

Det slutter aldri å undre meg hvordan man kan bli fanget av bestemte tankemønstre, og hvor vanskelig det er å komme ut av dem. Resultatet kan være umulig å skille fra ren svindel. Nylig kom det et eksempel fra forskningens verden inn i eposten. Det er et kapittel i Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport 2017 og er forfattet … Fortsett å lese Når tankemønstre gjør blind: slik skaper to professorer falsk sannhet

Nye forskningsfunn som peker nese av Strålevernet

Her omtaler jeg kort noen nye forskningsartikler om elektromagnetiske felt som jeg har lest i det siste. Som du vil se, er det både artikler som forsvarer dagens Stråleverns påstander om at ingen helseskade kan skje ved eksponering som ikke skaper akutt oppvarming, og artikler som nettopp finner slike skadevirkninger. Felles for artiklene er uansett … Fortsett å lese Nye forskningsfunn som peker nese av Strålevernet

«Forskningen påviser ingen helserisko» – Hvordan fikk de det til?

Dagens strålevern tilbyr oss en illusjon om et vern mot «hverdagsstrålingen», basert på en falsk virkelighetsbeskrivelse. Hvordan kan det forklares? Hvordan ble det slik at strålevernet låste seg fast i sin egen forestillingsverden og fikk så stort gjennomslag for den? Strålevernets virkelighetsbeskrivelse og risikosyn lar seg forstå som resultat av koordinert faglig og politisk håndverk … Fortsett å lese «Forskningen påviser ingen helserisko» – Hvordan fikk de det til?

Om Semmelweis, håndvask og paradigmeskift i strålevernet

Husket du å vaske hendene på «Den internasjonale håndvaskedagen», den 15. oktober? Ikke hørt om den før? Nei, det hadde ikke jeg heller. Men så ble jeg spurt på Semmelweismuseet i Budapest om å stille opp foran bildet av doktor Semmelweis himself til en rituell håndvask i anledning dagen. Dette lille og ganske gammelmodige museet … Fortsett å lese Om Semmelweis, håndvask og paradigmeskift i strålevernet

På overraskelsesbesøk hos ICNIRP

Jeg har vært på overraskelsesbesøk hos ICNIRP – den tyske stiftelsen der det norske regelverket blir laget for hva vi maksimalt bør utsettes for av ikke-ioniserende stråling. Jeg vet ikke hvem som ble mest overrasket – jeg, portvaktene, ICNIRP, eller husets forvalter, som trodde det var jeg som kom med den store varetransporten…

Mobilsmerter, trekkfugler og forklaringsmodeller

All erkjennelse starter med observasjoner, som regel noen enkeltobservasjoner, og plutselig aner man – eller leser seg til – et mønster som man kan bruke til å få mening i disse observasjonene. Jo mer systematisk og strengt man kan analysere dem, jo sikrere er funnet. Men jo mer forutsetningsløst man klarer å nærme seg verden, … Fortsett å lese Mobilsmerter, trekkfugler og forklaringsmodeller