ANKEN TIL HØYESTERETT: Du kan etterpåmelde deg her.

Gjennom innsamling av tilsagn om støtte og garantier i tilfelle tap, har vi finansiert anke til høyesterett av AMS-dommen i Borgarting lagmannsrett. Frist for anke er 3. desember 2022.

Målet var kr. 800 000 i innbetalinger innen 1.4.2023 og like mye i garantier. Det nådde vi den 21. november. Anken er under utforming. 

Et miljø uten helseskadelig stråling er en forutsetning for et godt, sunt og menneskeverdig liv. Om høyesterett avslår, vil vi vurdere å ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, eventuelt sammen med andre saksøkere i andre europeiske land.

Flere har bedt i ettertid om å få melde seg på. Det kan du gjøre her. Alternativt kan du støtte saken her og nå. Se under skjemaet.


Betalingsinformasjon for innbetalinger her og nå i stedet for / i tillegg til tilsagnet over

Du betaler via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

Du kan også betale inn via VIPPS nr. 760226. Da trekkes 2,25% fra beløpet vi får utbetalt. Skriv din epostadresse og tlf.nr. i meldingsfeltet.

(Husk at du kan bruke VIPPS fra mobilen over bredbånd via vanlig Ethernet-kabel – altså helt uten trådløst, og med mobilen i flymodus! Slik kan du også ringe, f.eks. via Skype.)

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer sitt regnskap til Brønnøysund.

Ubenyttede midler skal sendes tilbake pro rata til giverne. Vær derfor nøye med å gi oss epostadresse, evt. telefonnummer.

 

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal og Torleif Dønnestad, 24. november 2022

Oppdatert informasjon om saken finner du i bloggpostene på http://einarflydal.com.