Beskjed om mulig person

AMS aksjon trinn 2

Takk for at du vil gi oss et tips! For å finne fram til aktuelle personer, tar vi kontakt så langt vi rekker og har behov. Først tar vi kontakt med deg, deretter eventuelt med personen du foreslår. 

    Personen du foreslår...(kryss av)
    har helseplager fra EMFhar forsøkt å få legeattest, men legen har avslått

     

    Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! takker deg for hjelpen!

    Einar Flydal, Torleif Dønnestad og Per Halle