Smartmåler- og annen EMF-info

På denne siden samler jeg lenker som kan være nyttige, enten du ønsker å vite mer om smartmålere, søke fritak for smartmåler – før den skal installeres eller etter at den er installert, skjerme deg og finne tekniske løsninger, eller finne likesinnede. Du finner også en rekke lenker til annet, mer generelt stoff om elektromagnetiske … Fortsett å lese Smartmåler- og annen EMF-info

Smartmåler-melding fra NVE: – Bli først syk, og søk fritak etterpå!

    Norge et av få land som presser fram en rask utskifting av alle strømmålerne i landet. NVE sendte nylig ut et nytt hyrdebrev til nettselskapene. Brevet bør jurister, medisinere og miljøvernere se nøye på. Fritaksvilkårene skjerpes, og samtidig gjør nettselskapene det vanskelig å søke fritak. Her får du mine kommentarer, forslag til tiltak … Fortsett å lese Smartmåler-melding fra NVE: – Bli først syk, og søk fritak etterpå!

«Smartmålerne» og erkjennelsesdefekten – når kartet teller mer enn terrenget

  I eposter her om dagen fikk jeg to nye historier. Sammen med en faglig gjennomgang fra en britisk barnelege gir de grunnlag for refleksjoner om «erkjennelsesdefekten» og helseskadelige kart. Du kan selv lese hva de to, Ingrid Solberg og Bjørn Petter Eng, har å fortelle. De har plutselig fått nye helseplager etter at «smartmålere» … Fortsett å lese «Smartmålerne» og erkjennelsesdefekten – når kartet teller mer enn terrenget

«Smarte» målere: «Er Strålevernet, NVE og netteierne ondsinnet eller bare uinformert?»

Bildene over viser den nyeste grunnen til at folk også i tida framover skal få lure på om det er ondsinnethet eller uvitenhet når NVE og kraftnettselskapene forteller oss at strålingen fra «smartmålerne» er så svak, «bare tusendeler av en mobiltelefon». Her sammenliknes målere og mobiler i en realistisk situasjon om natta: Målerne sender kraftige pulser i … Fortsett å lese «Smarte» målere: «Er Strålevernet, NVE og netteierne ondsinnet eller bare uinformert?»

«Smarte» målere: Legene i Vesterålen trenger voksenopplæring

Fire kommuneoverleger i Vesterålen har sendt brev til strømnettselskapene i området. Der erklærer at el-overfølsomhet er utslag av angst (Bladet Vesterålen 19.08.2017). De slår videre fast at slike reaksjoner som enkelte påberoper seg fra eksponering fra menneskeskapte elektromagnetiske felt og stråling (EMF), dermed er innbilt, eventuelt har andre årsaker. Disse legene trenger voksenopplæring, i likhet med … Fortsett å lese «Smarte» målere: Legene i Vesterålen trenger voksenopplæring

NVE og «smartmålerne»: beslutning om naboskap i dag?

Det er ventet at NVE i dag, 16. mai, vil offentliggjøre en beslutning som vil vekke store protester, uansett hva beslutningen inneholder. Saken gjelder «smartmålere» der det fins dokumentert el-overfølsomme naboer, f.eks. i boligblokker: Fritak fra utskiftning gis nemlig bare for måleren til deg som ikke tåler den, ikke til naboene som gjør deg syk … Fortsett å lese NVE og «smartmålerne»: beslutning om naboskap i dag?

Slik får du fritak fra «smartmåler»

Tilføyelse 3.11. 2017: NB! Nye direktiver fra NVE gjør det ekstra vanskelig for borettslag, sameier og tette naboskap å søke fritak. Men der fins en enkel, teknisk løsning som dere bør vurdere: Få kabel mellom smartmålerne, så er problemet borte* En ny og forbedret mal for søknad om fritak enkeltvis finner du på Smartmåler-melding fra NVE: – Bli … Fortsett å lese Slik får du fritak fra «smartmåler»