Smartmåler-historier

De personlige historiene nedenfor er sendt inn av mine lesere, som har tillatt at jeg publiserer dem. De er gjengitt i sin helhet – kun lette språklige endringer kan være gjort, mens redigering, som er gjort i enkelte tilfeller, er godkjent av innsenderen. Ingen innsendte historier er refusert per dato. For å legge inn din egen historie, og for å lese mer om dette prosjektet, se HER.

Historiene viser at det ligger realiteter bak når folk hevder at de får akutte plager av «svake» elektromagnetiske felt: De er mange og har systematiske likheter som passer med en lang rekke forskningsfunn omtalt i min blogg om hva folk blir syke av, hva slags symptomer de får, og biofysiske mekanismer bak. Symptomene ble i hovedsak kartlagt eksperimentelt som virkninger av elektromagnetiske felt alt fra 1750-tallet (se bloggpost 25.2.2018) og er bekreftet gang på gang. De kan ikke avvises alle som én ved å hevde at de har sin rot i psyken.

I mange av historiene fortelles det om praktiske blindtester – situasjoner der reaksjoner kom uventet og uten at man kunne ane hva som var årsaken, og blir borte når årsaken blir borte. Men så oppdaget man etterhvert sammenhengen og fikk den verifisert i nye praktiske blindtester. Dette støtter dermed opp under forskning som viser at slike akutte plager er fysiske realiteter med fysiske årsaker.

Norsk helseforvaltning og offentlige medisinske tilbud baserer seg derimot på at plagene må ha andre årsaker, eventuelt skyldes innbilning, og har kognitiv terapi som eneste tilbud. At enkelte finner hjelp i metoder andre regner som overtro, er da et naturlig resultat. Noen få av historiene viser hvordan folk drives over i de mest spekulative, minst vitenskapelig underbygde deler av helsesektoren i mangel av adekvate tilbud som kunne vært gitt innen «mainstream» medisin.

Gjennom disse historiene forstår man lettere hvilket overgrep det er å påtvinge folk døgnkontinuerlig eksponering for mikrobølgesendere i egen eller naboers bolig gjennom innføringen av automatisk måleravlesning – AMS («smartmålere»). Helsedirektoratets forsøk på å hindre leger i å angi elektromagnetiske felt som årsak til helseplager eller sykelighet, kommer i et underlig, livsfjernt lys.

Hvor mange av Norges befolkning er i samme båt? Det vet ingen, men alt tyder på at det er en betydelig andel, og at det blir stadig fler. En grov trendanalyse antyder 50% av befolkningen rundt 2020 (Hallberg & Oberfeld 2006). Andre mer forsiktige anslag tilsier rundt 350.000 personer. Her ser du altså bare toppen av isfjellet. Mange har plager de ikke forstår årsaken til, og eksponering for elektromagnetiske felt kan da være en vesentlig del av årsaken.

Disse historiene er viktige, og det er viktig at de blir samlet, selv om de ikke er verifiserte: De kan analyseres og brukes av forskere og studenter som kildemateriale. For eksempel: Er der en overvekt middelaldrende kvinner, og i tilfelle hvorfor? Noen mulige svar finner du i bloggpost 02.07.2017. Har du spørsmål til slik bruk, kan du ta kontakt via Hjelp-siden. (Personnavn og epostadresser bak alle tekster foreligger, men utleveres ikke uten samtykke.)

Historiene blir mer verdifulle jo flere som sendes inn. Så bidra svært gjerne med din egen! Det er viktig at helsevirkningene synliggjøres. Hvis du ønsker, får du være anonym.

(For å unngå treg PC er historiene delt opp med ca. fem historier per side. Du kan søke i nettleseren din i hver side, og du kan søke i hele bloggen ved å bruke søkefeltet under menyen til venstre.)

—- o —-

98. Anonym kvinne, 19.06.2018:

I mitt tilfelle er det ikke lett å si at smartmålerne var det som gjorde meg syk, men jeg er sikker på at de var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Innenfor 150 m i radius fra leiligheten har jeg svært mange telekom-antenner, og en stor antenne er satt opp like over gaten.

I kjelleren er det 18 smartmålere, fordelt på to skap, hvor det er satt sender på det ene skapet. Vi hadde Wi-Fi i leiligheten og det samme har nå naboer. Mac’en med trådløst påslått ble mye brukt i arbeidet, og mobilen ble i hovedsak brukt til samtaler. I leiligheten var det trådløst alarmsystem.

Fra at jeg hadde veldig god helse og ha et overskudd av energi ble formen dårligere ettersom tiden gikk. Jeg hadde mange symptomer/plager: sår hud i ansiktet, smerter i hode og kropp, prikking i huden, pustebesvær, hoste, tinnitus med påfølgende stressreaksjoner, ubehag ved hjertet; uregelmessig rytme og spreng, kvalme, oppkast, konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer, smell i hodet, problemer med fordøyelse og lite energi.

Jeg har aldri kjent noe liknende som smerten ved hjertet. Det var som om noen rev det opp – og samtidig tråkket på det. Sår i ansiktet og på halsen kom like etterpå og dernest kom hosten. Dette skjedde tidlig i vår. Siden det har jeg hostet, men hosten slipper taket etter én – to timer ute i naturen. Så forverres den om jeg går inn i leiligheten og sitter ved tastaturet på Mac’en.

Da jeg ble syk søkte jeg på nettet etter hjelp, og fikk ideer til hvordan jeg kunne beskytte meg. Jeg hadde intuitivt funnet frem til det stedet i leiligheten hvor det var lavest stråleverdier. Gulvet der dekket jeg med alu. folie, og satte sengen der. Jeg var da på det mest desperate, og oppholdt meg mye ute i parken – da den tillot meg å puste skikkelig. Om natten pakket jeg hodet inn i folie, spiste det jeg fikk ned av mat – og kastet alt opp igjen.

Jeg kjøpte måleinstrument for stråling – og det var det klokeste jeg har gjort – men det har også gjort meg fortvilet og sint. Jeg ser hvor forskrudd mine omgivelser er mht stråling.

Jeg kontaktet leger og psykolog. De har tatt mange prøver av meg – og laget gode utredninger om plagene. Jeg har møtt både undring og forståelse. Hjelpen har vært god – og de har gjort det de har kunnet for å komme til klarhet.

Jeg måtte endre en del i leiligheten. Wi-Fi ble deaktivert og kabler ble kjøpt. Mobilene ble slått av, alarmer deaktivert, alle apparater slått av, og folie ble lagt der det var nødvendig. Alle smartmålerne har jeg ikke kunnet gjøre noe med.

I denne perioden har jeg drevet min egen vekkelseskampanje, da jeg ser at folk sliter med ting jeg kan knytte til stråling.

Jeg og min samboer må flytte ut av byen – jeg vil sikre meg en grønn stor flekk, og håpe at den er langt borte fra utbyggingen av 5G. Vi må nå gi slipp på en hel del – fordi livet her i byen blir umulig.

I dag har vi fått avklart at kommunikasjonsdel på smartmåler blir fjernet i vårt kommende bosted, men jeg skulle ønsket meg en gammel måler.

Det er problematisk å ha blitt så sensitiv. Selv reisegarderoben er endret til klær som beskytter – og ønsket om EL-bil har blitt helt uaktuelt. Rutene for hvor jeg beveger meg er begrenset til de områder hvor antenner ikke slår ned sin stråling. Plassen ved Stortinget er som Fandens forgård mht stråling.

Jeg ser gjerne at smartmålere blir fjernet av hensyn til alt liv. Det samme gjelder telekom-antenner, Wi-Fi og mobiler. Helsen vår vil ikke klare det på sikt. Jeg har ikke lyse visjoner for framtida dersom dette fortsetter.

 

97. Sonja Strømstad, 11.06.2018:

Jeg fikk legeerklæring på at jeg ble svimmel, fikk skjelvninger og hodepine etter at måleren ble installert. Nå har de vært og fjernet senderen hos meg. Alle plager forsvant. Så det var ikke innbildning som noen har sagt til meg. Nå er jeg glad.

Også dere kan få legeerklæring på at dere er redd for konsekvensene av at måleren blir installert. Da installerer de den ikke. Dette er helsefarlig. Jeg var syk hele tiden, men nå er de plagene borte. Jeg ønsker for andres del at de slipper dette. Ikke alle er like sensitive, men strålene er der uansett. Det er helsefarlig på sikt. Tenker på gravide osv. Ikke bra.

Jeg var tilstede da måleren ble installert. Tenkte ikke mer på det i det hele tatt. Jeg er ikke så mye i huset mitt da jeg også har et landsted i Sørkedalen. I Sørkedalen er måleren ute. Jeg glemte helt bort måleren hjemme i huset mitt, jeg tenkte bare at det var deilig å slippe å lese av måleren hver måned.

Da jeg kom hjem til huset igjen, hadde jeg ikke måleren i mine tanker i det hele tatt. Jeg satt meg ned for å avslutte å se en film jeg hadde på opptak. Etter en stund begynte jeg å skjelve så fælt, også gikk det plutselig rundt for meg. Jeg fikk også et trykk i hodet. Jeg skjønte ingenting. Trodde jeg fikk hjerneslag eller noe slikt, da det ligger til familien. Jeg gikk ut foe å få luft. Da ga det verste seg. Jeg tenkte ikke i det hele tatt på måleren.

Sånn var jeg utover dagen. Følte meg ikke trygg alene, så jeg dro tilbake til Sørkedalen, for der bor også familien min. I Sørkedalen hadde jeg ingen plager. Jeg var glad for det og tenkte ikke mere på det. Da jeg igjen reiste til huset mitt begynte det jammen igjen. Men heller ikke da forbandt jeg dette med måleren. Jeg sa til meg selv at jeg måtte være allergisk mot huset mitt siden jeg ble syk der. Igjen gikk plagene vekk da jeg dro til landstedet i Sørkedalen. Da jeg igjen dro tilbake til huset begynte jeg å tenke på måleren. Jeg ble igjen syk. Da jeg tenkte tilbake, så forsto jeg at dette begynte da måleren ble installert. Jeg hadde ikke tenkt på dette før. Så dette var ikke innbildning.

Det var da jeg skjønte at det hadde en sammenheng. Ikke tidligere, for jeg hadde ikke i mine tanker at det hadde noe med måleren og gjøre. Men etter en tid forsto jeg det.

Nå er kommunikasjonsdelen i måleren borte, og det er plagene også.

 

96. Lieke van Zwienen, 06.06.2018:

I en del år har jeg hatt soveproblemer og følt meg urolig. For en tid siden begynte vi å slå av wi-fi i huset om natten og når vi ikke trenger det. Både min mann og jeg føler oss mye bedre, jeg sover igjen og har funnet ro i koppen igjen.

Jeg får tydelige reaksjoner som uro og hukommelsesproblemer når jeg er utsatt for mye stråling. Mobilbruk unngår jeg så mye som mulig og mobilen ligger ikke i soverommet. Om jeg også kan forklare min betennelser i kroppen som gang på gang blusset opp, med strålingen, vet jeg ikke sikkert. Men en sammenheng er det åpenbart! Siden vi minsket bruk av wi-fi og andre ting som stråler, går det mye bedre med meg. Jeg bruker fortsett 3G på mobilen (slår den bare på når det trengs) og ønsker heler ikke å utsette meg for enda mer stråling enn vi har her hjemme.

Jeg bruker gasskomfyr og vedkomfyr til matlaging og mikrobølgeovnen som ennå finnes her i huset, er den som jeg helst vil kaste ut. Men den er heldigvis et av de minst brukte apparater her i huset.

Jeg har mange ganger opplevd å få vondt i kroppen uten å skjønne årsaken. Da har det gjerne vist seg at det er en som sitter ved siden av meg og er på trådløst nett og laster noe ned/opp fra nettet.

Hverken min mann eller jeg har vondt i hodet lenger, nå som wi-fi er slått av om natten og vi ikke blir utsatt for unødvendig stråling. Vi bruker heler ikke trådløse eller Bluetooth-mikrofoner til mobilene våre. Vi er av mening at om det er viktig, så ringer folk tilbake hvis de ikke når oss mens vi kjører bil eller motorsykkel.

Bare å fjerne strålingen i huset har gitt oss et bedre liv, psykisk og fysisk. Etter å bli utsatt til mye stråling som kommer mest fra andre, er det som Himmelen på Jord å komme hjem. Her er det fred og ro!

Og rart nok synes våre venner det også. De kommer gjerne til oss fordi huset og omgivelsen gir så mye ro i kroppen deres. Jeg er så dristig å påstå at det er fordi vi nesten ikke er utsatt for stråling her i huset. Det er noe vi gjerne vil beholde sånn og ønsker å bestemme over selv!

Jeg har aldri nevnt dette for norske helsevesenet. Jeg ble utsatt for nok latter i hjemmelandet, Nederland, og ønsker ikke å utsette meg for det her i Norge. Så jeg holder meg rolig og tar ikke opp det temaet.

Jeg er overbevist om at mye helseproblemer kommer av å bli eksponert for stråling! Så noen smartmåler kommer ikke på tale.