Litteraturlister, fotnoter og lenker til “5G og vår trådløse virkelighet”, Z-forlag 2019

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.)
«5G og vår trådløse virkelighet»,
Z-forlag, 2019

Du laster ned referanser og aktive lenker HER.

Hensikten med pdf-dokumentet som du kan laste ned her, er at de av bokas lesere som ønsker å gå til kildene eller skal utarbeide dokumentasjon, skal slippe å skrive av lange titler eller lenkeadresser fra litteraturlistene og i fotnoter i boka. Her finner leseren derfor bokas litteraturlister og fotnoter og kan lett kopiere titler, eller klikke på aktive lenker.

I tillegg har vi her funnet fram til lenker til de mange opprop, resolusjoner og henstillinger fra forskere og leger som er listet opp i bokas Del 1.

Bokas litteraturlister, fotnoter og opprop er tatt inn her i følgende rekkefølge:

  1. Litteraturlisten til SCENIHR-utvalgets artikkel (sidene 157 – 167)

  2. Litteraturlisten til Sage, Carpenter og Hardells artikkel (sidene 169 – 174)

  3. Litteraturlisten til Martin L Palls artikkel (sidene 183 – 335)

  4. Litteraturlisten til Advokat Christian F. Jenssens RESPONSUM (sidene 551 – 560)

  5. Bokas litteraturliste (sidene 581 – 590)

  6. Fotnotene i hele boka, etter nummer

  7. Uttalelser fra forskere og leger 2002 – 2018 (sidene 131 – 134)

Det er referert til dette dokumentet på bokas side 24. Kort lenke for å komme hit, er: https://wp.me/P55Jqa-8NO 

Einar Flydal og Else Nordhagen, 20.10.2019