5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner

5G - over alt til alt

5G – visjonen om Tingenes Internett som rulles ut nå, uten ferdige tekniske standarder og uten forhåndstesting av biologiske virkninger – mens et massivt flertall av forskningsrapporter påviser skadevirkninger alt av dagens eksponeringsnivå.

Charlotte Ryø fra det miljøorienterte danske Opplysningsforbundet May Day har i en liten artikkel summert opp det europeiske bildet rundt utrullingen av 5G. Foranledningen er at Helsingør nylig ble valgt til testby – uten at noen av innbyggerne ble konsultert. For Nordens statssjefer har gått på limpinnen og latt seg lure til å konkurrere med resten av verden om å være først. Sammen har de forpliktet seg til å rydde alle hindringer av veien og hjelpe næringen til raskest mulig å få rullet ut 5G-nettet (bloggpost 23.01.2019) – før det foreligger tekniske standarder, før de høyere radiofrekvensene og den massive reelle bruken med antenner tett i tett er modellert og testet på realistisk vis på biologisk liv, og uten at det tas hensyn til den forskningen som ligger på bordet fra før om helsevirkninger fra slik eksponering.

Folk er ganske enkelt forsøkskaniner – mens tidligere forskning allerede har gitt oss en del av svarene: Dette kommer til å skape hyppigere forekomster av diffuse, akutte helseplager og øke hyppigheten av det brede spekteret av helseproblemer som kan forbindes med den såkalte P-faktor: forhøyet oksidantproduksjon.

Her er Charlotte Ryøs lille artikkel, som viser at mange steder i Europa tar lokalpolitikerne fatt og gir klare meldinger tilbake om at slik overstyring ikke er akseptabel, og at 5G-utbygging ikke kommer på tale: Les mer “5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner”