Oversikt over rettssaker om stråling og helse

Her får du en oversikt – og noen strøtanker – over en del rettssaker der det gjelder helse- og miljøskader fra menneskets stadig stigende bruk av elektromagnetiske felt (EMF) – altså i praksis fra trådløs kommunikasjon og ukritisk omgang med uskjermet elektrisk strøm.

De fleste av rettssakene er forholdsvis ferske, noen skjer i disse dager. Slik flyttes merksteiner, skritt for skritt. Les mer “Oversikt over rettssaker om stråling og helse”