Forsinket innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi

Hvis man ønsker å påvirke offentlig politikk, er det selvsagt en kardinalfeil å ikke gi innspill på offentlige høringer. I dag oppdaget jeg at fristen på innspill til regjeringens nye digitaliseringspolitikk gikk ut for fire dager siden, og at ikke et eneste innspill var kommet inn om digitaliseringens og trådløshetens konsekvenser for helse og miljø.

Jeg “hev meg i skjekene”, som det heter, og skrev et forsinket innspill som jeg håper likevel vil bli lest og vurdert. Det er jo frivillig – departementet har jo ikke noe forbud mot å vurdere innspill som kommer for seint…

Du kan lese det her og bruke det videre slik du vil, om du finner det nyttig. Les mer “Forsinket innspill til regjeringens digitaliseringsstrategi”

Dropper du giftig tannkrem, bør du vel droppe ørepluggene også?

Noen tannkremer med titandioksid, og Apple sine AirPods som har antennene plassert rett over den store spyttkjertelen. Samme fareklasse for kreft: 2B.

Blekemiddelet titandioksid, som brukes i maling, papir og tannkrem, har fått mange oppslag i media i det siste:

Forbrukerrådet advarer om at stoffet fins i barnetannkremer, selv om det mistenkes for å være kreftfremkallende og derfor er forbudt i matvarer. Budskapet er tydelig: – Dropp slike tannkremer! De burde ikke vært tillatt, eller det minste vært merket med advarsler, på samme måte som kjemikalier i samme fareklasse.

Hva da med trådløse øreplugger? De er i samme fareklasse fra WHOs kreftforskningsinstitutt. Så hvis du hiver ut tannkremen, bør du kanskje også droppe trådløse øreplugger til barna til jul?

Her får du litt detaljer og litt dokumentasjon. Les mer “Dropper du giftig tannkrem, bør du vel droppe ørepluggene også?”

AMS og “byråkratiets ondskap” – Nettselskapene er på jakt igjen.

Analog strømmåler med dreieskive, helt uten produksjon av “skitten strøm”

Strømnettselskapene er i gang med en ny offensiv for å få installert nye AMS-målere hos antakelig drøyt tusen kunder som hardnakket holder på sin gamle måler, gjerne en av den gamle analoge typen med dreieskive. 

I skriv som du kan lese et eksempel på under, presser selskapene det de kan for å få installert en ny AMS-måler. De underslår alt om rett til fritak, til tross for at fritak er en rett og avgjørende for mange.

Jeg og andre engasjerte får daglig telefoner og eposter fra fortvilte folk som ganske enkelt blir – til dels svært – syke av mikrobølger og skitten strøm, og ikke vet hvor de skal gjøre av seg.

Med sitt press begår nettselskapene grove overtramp av den typen som professor Thorvald Hærem, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI omtaler som «byråkratiets ondskap» i DN 28.11.2023, ikke fordi de er befolket av onde mennesker, men fordi de er organisert og arbeider og lar seg presse av NVE slik at resultatet blir skadelig for oss alle, og direkte ondt for en hel del folk.

Her får du en liste og et knippe verktøy som kan være nyttige i kampen mot denne typen upersonlig ondskap og dumskap. Les mer “AMS og “byråkratiets ondskap” – Nettselskapene er på jakt igjen.”

Nå får du endelig disse bøkene igjen hos alle bokhandlere – og i billigutgaver!

Alle bokhandlere selger nå endelig Den usynlige regnbuen igjen! Og nå er den i 4. opplag som heftet billigutgave (paperback). Du bestiller den i kassa og henter etter noen dager. Eller du bestiller den i en nettbokhandel, litt billigere, men til praktisk talt samme pris når frakttillegget er tatt med. 

Også Debatten om mikrobølgene fins nå som paperback hos bokhandlerne. Og dermed er også den billigere enn før. Bokas første to tredeler er spennende og lettlest som en krim og gir et godt innblikk i hvor tilfeldig, skjødesløst og politisk dagens grenseverdier ble til. Du tror det ikke før du leser det selv!

Spre opplysning! Løp og kjøp! Gi dem bort til jul! Dette er store gaver for folk med stor leselyst og nysgjerrighet. Les mer “Nå får du endelig disse bøkene igjen hos alle bokhandlere – og i billigutgaver!”

Interessert i hvorfor insekter forsvinner? Her er noe for deg!

Tre forskere har nettopp publisert en ny gjennomgang av forskningen på hvorfor insekter forsvinner over hele kloden. At plantevernmidler og monokultur spiller en rolle, er klart.

Men disse tre har i mange år forsket på skader fra menneskeskapt elektromagnetisk stråling både på insekter, maur, fugler og annet dyreliv.

Hva er kjent om virkningene fra menneskeskapte elektromagnetiske felt? De tre forskerne gjør opp status og melder at selv om det mangler gode nok feltstudier, vet vi mer enn nok fra studier i laboratoriet og om generelle skademekanismer til at varsellampene burde blinke … Les mer “Interessert i hvorfor insekter forsvinner? Her er noe for deg!”

AMS: Gikk du glipp av avslutningsmøtet onsdag?

Onsdag den 22. november ble det avsluttende nettmøtet for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! holdt. Du kan se opptaket her: 

https://event.webinarjam.com/login/g27zpb2lb79syrb6sl

Mal for å klage over avslag på søknad om fritak fra “skitten strøm” er lagt ut (se Smartmåler- og annen EMF-info her i bloggen).

Vi takker for oss og takker alle dere som gjorde aksjonen mulig!

Endelig økonomisk avslutning og rapport vil bli lagt ut i februar når alt er gjort opp.

Einar Flydal og Torleif Dønnestad
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

En fødselshjelper for den nye miljøbevegelsen har gått fra borde

Per Christian med sin siste bok

I dag begraves Per Christian Øiestad. Han ble 87 år gammel. Med fortid som skolebok-redaktør i Gyldendal fortsatte han som pensjonist med sitt eget lille forlag, Z-forlag for å utgi bøker han syntes var viktige.

Per Christian kom til å spille en sentral rolle som fødselshjelper for den nye miljøbevegelsen – den som ikke bare er opptatt av materielle ressurser, overforbruk og klima, men også den usynlige miljøforurensningen fra elektromagnetisk stråling. Les mer “En fødselshjelper for den nye miljøbevegelsen har gått fra borde”

Den internasjonale erklæringen om barns menneskerettigheter i den digitale tidsalder

En gruppe amerikanske jurister, teknologer og andre som er opptatt av helse- og miljøvirkningene på barn fra dagens bruk av IKT, har utformet en erklæring som tillegg til FNs barnekonvensjon. De oppfordrer til at du signerer den med følgende sluttsats:

“Vi oppfordrer alle personer som gjerne vil gi uttrykk for hvor viktig det er å beskytte barn og fremtidige generasjoner til å signere denne erklæringen og å støtte juridiske og andre beskyttende tiltak som virkeliggjør erklæringens ånd.”

Her finner du erklæringen oversatt til norsk, med den korte omtalen den har hos initiativtakerne: Les mer “Den internasjonale erklæringen om barns menneskerettigheter i den digitale tidsalder”

USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?

Opplysningsorganisasjonen Environmental Health Trust melder om et viktig gjennombrudd i en liten by i Connecticut, USA: Det lokale arealplanutvalget i Stamford har vedtatt å forby utbygging av små, lokale 5G/4G-nettverk, såkalte “celler”.

Tilsvarende beslutninger bør kunne komme i Norge, dersom bare noen går sammen lokalt og starter opplysningskampanjer, og her får du en “startpakke”:

I Norge er nemlig NKOM godt i gang med å slippe fri slik utbygging av “små-celler” for lokal 5G-dekning. Hvem som helst kan i prinsippet lage dem – Rema1000, privatpersoner, TV2, det lokale busselskapet eller skomakeren på hjørnet.

Men lokale myndigheter kan sette en stopper av helse- og miljøgrunner – om de bare blir klar over hvordan slik stråling påvirker. For siden NKOM overlater helsevurderingene til Strålevernet (DSA), som stoler på at strålingen bare kan skade hvis den varmer opp, kommer ikke sentrale myndigheter til å gjøre noe for å begrense slik utbygging – tvert om. Les mer “USA: Å spre kunnskap gir resultater! Kan dette også skje i Norge?”