Her finner du foredraget i PDF-format

På foredragene jeg har holdt denne våren i Trondheim, på Nordvestlandet, i Bergen og Risør og i går på Bygdøy om stråling, helse og miljø, er det alltid mange som tar bilder. De vil få med seg det jeg viser på skjermen. Slike bilder blir sjelden særlig gode. Her får du hele foredraget i PDF-format. 

Nå kommer det forespørsler om jeg kan holde foredrag til høsten. Les mer “Her finner du foredraget i PDF-format”

Skrive neste kursoppgave om natur og miljø og trådløs kommunikasjon?

Virkningen av mobilmast på tre trær: Et pæretre og et valnøttre står i skyggen for mobilmasta, mens et platantre står i fri sikt. Fra Dr. Waldmann-Selsams store studie av mer enn 700 trær (2022)

Miljøskadene fra vår moderne bruk av elektromagnetiske signaler er et tema som kommer stadig høyere på dagsorden framover:

Det blir stadig bedre påvist at moderne trådløs kommunikasjon har tekniske egenskaper som overdøver og forstyrrer de svake elektromagnetiske variasjonene i naturen som alle livsformer er tilpasset og avhengige av.

Her får du kilder til neste års kursoppgave, og en bokpremie i tillegg… Les mer “Skrive neste kursoppgave om natur og miljø og trådløs kommunikasjon?”

Den groveste forbrytelsen det går an å tenke seg …

Den groveste forbrytelsen jeg kan tenke meg, må være en som rammer alt liv på kloden. Å gi oversikt over en slik forbrytelse blir et hovedtema i foredraget jeg holder på restauranten Lanternen på Bygdøy onsdag 7. juni fra kl. 18. Dessuten blir det tid til spørsmål, mat og drikke.

Det jeg har i tankene, er noe som virker som en liten detalj i utviklingen innen trådløse teknologier, og at  de viktigste internasjonale standardiseringsorganene på området – IEEE, ICNIRP og et lite kontor som de kontrollerer i WHO – bevisst har droppet advarslene som de tidligere kom med. Det har de gjort til tross for at skadevirkningene er særdeles godt dokumenterte.

Noen rammes raskt – andre langsomt – og alle livsformers livsbetingelser angripes, og det på måter som er ukontrollerbare, uforutsigbare og kanskje uopprettelige. 

Les mer “Den groveste forbrytelsen det går an å tenke seg …”

AMS: nesten halvveis, og samtidig sprer vi kunnskap kloden rundt!

 

Omtrent 250 personer har de siste 8 dagene betalt inn bidrag til det rettslige arbeidet som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! driver fram om helsevirkningene fra mikrobølget stråling og skitten strøm.

I løpet av de siste tre dagene har dessuten snart 400 personer kloden rundt lastet ned engelsk oversettelse av en av de tre bøkene vi laget for denne prosessen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021). Vi mottar stor takk fra øst og vest for at denne boka er blitt tilgjengelig internasjonalt.

Nå handler det om å klage den norske domstolbehandlingen av AMS-saken inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Det er vi i gang med, og vil ha deg med på! Les mer “AMS: nesten halvveis, og samtidig sprer vi kunnskap kloden rundt!”

Både AMS og 5G: Kan vi stole på norsk statsforvaltning når den stoler på USAs statsforvaltning?

Norsk statsforvaltning er basert på tillit – ikke bare innbyggernes tillit til forvaltningen, men også på statsforvaltningens tillit til sentrale internasjonale premissgivere. Men er disse til å stole på?

Svaret på strålevernområdet er åpenbart NEI. En ny forskningsartikkel fra  det indre av USAs versjon av NKOM, altså FCC, underbygger skepsisen. (Den artikkelen skal jeg  straks fortelle deg litt mer om.) 

Det er derfor vi må klage saken om AMS-målerne helt til topps og inn til EMD, den europeiske menneskerettsdomstolen. Bli med du også (HER)! Advokatene er i gang, men som du ser er deres arbeid ikke finansiert ennå. Derfor er vi avhengige av å nå målet vi har satt. Les mer “Både AMS og 5G: Kan vi stole på norsk statsforvaltning når den stoler på USAs statsforvaltning?”

Blir du med på å gjøre forskningen “etablert”?

Miljøbevegelsen er i ferd med å plukke opp stråling som miljøproblem, og nye organisasjoner og aksjoner mot 5G, WiFi i skolen, AMS-målere etc. oppstår stadig. Over alt i verden bygger kunnskapen seg opp.

Da trenger man en samling forskningsartikler å vise til. For det er forskning og gjennomganger av forskningsartikler som fører til at vitenskapelige sannheter blir “etablert”, og deretter kan få gjennomslag i offentlig forvaltning:

Når mange forskningsartikler slår fast at menneskeskapte elektromagnetiske felt kan gi vesentlige helseskader – selv når de er svakere enn Strålevernets anbefalte grenseverdier, kan det  jo ikke samtidig være slik at slik stråling ikke kan gi helseskader. Det skjønner de fleste. Les mer “Blir du med på å gjøre forskningen “etablert”?”

Folk innfrir på sine løfter! Og litt om planter, vilt og stråling

Folk betaler inn det de har forpliktet seg til – og gjerne litt til. Dersom alle gjør det, får vi i havn finansieringen av klagen til EMD – Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg – over hvordan AMS-saken er blitt behandlet i norsk rett. 

Advokatene våre har nå god oversikt over dommer om stråling ved EMD. Helse- og miljøinnvendingene mot elektromagnetisk stråling har hittil tapt, men vi tror vi kan gjøre det bedre. 

Det må vi satse på, for hva er alternativet? Selv Husbanken forteller nå at de merker påtrykk fra folk som må flytte fordi de blir syke av strålingen i eget hjem.

Også planter og vilt blir jo syke: Trenger du en fagartikkel om dette? Her får du en kort omtale av en.

Les mer “Folk innfrir på sine løfter! Og litt om planter, vilt og stråling”