Fritak fra “smartmåler” i borettslag, sameier og tette naboskap

Å søke fritak fra “smartmåler” er desto viktigere, nå som vi vet at målerne sender hele tida, 24 timer i døgnet

Fritaksprosessen er lett og rask for en enkelt person eller husholdning. Da følger du for eksempel oppskriften i Fritak fra “smartmåler” på 1,2,3. Fritaksreglene er laget for å håndtere slike enkeltsøknader.

Men fra boligblokker, borettslag, sameier og andre steder der boligene står tett, rapporteres det – som man kunne vente – at folk blir syke av naboens nye «smartmåler». Når sikringsskapet til naboen står i trapperommet utenfor leiligheten din eller f.eks. i felles kjellerrom, er det ikke nok å få fritak bare for egen del. Samtidig har borettslagets eller sameiets styre ingen juridisk rett til – uten fullmakt fra den enkelte – å tre inn i den enkeltes sted og handle på deres vegne til alles felles beste, for det er den enkelte som må søke fritak. Å få redusert strålingen – for noen få eller alle – er derfor mer krevende.

Her får du noen oppskrifter: Continue reading «Fritak fra “smartmåler” i borettslag, sameier og tette naboskap»

Syk av «smartmåler»? Vær skamløs og fortell det!

Der er nå mange i Norge som har fått plager av «smartmålere». Er du en av dem? Jeg får telefoner og eposter hver dag. Mange er flaue over det, men det er det jo myndighetene og nettselskapene som burde være. Nesten alle opplever seg ganske alene mot nettselskap og myndigheter som gjør det maksimalt vanskelig for dem å beskytte seg.

Skal problemene med «smartmålerne» bli tatt alvorlig, må problemene bli synlige. Her trenger jeg din hjelp: Fortell din historie slik at den blir synlig!  Continue reading «Syk av «smartmåler»? Vær skamløs og fortell det!»

Smartmålerne: stråler vanvittig mye mer enn forutsatt

 

Klæboe-AMS-Eidsvoll&Ullensaker03032017

Strålevernet vet tydeligvis ikke hva de uttaler seg om. Her (avtroppet) fagdirektør Lars Klæboe, EUB 3.3.2017

Nå har vi fått det svart på hvitt: Smartmålerne som «bare skal sende data en gang i timen» (noen steder en gang i døgnet), sender i realiteten oftere enn hvert sekund. Målerne bryter altså forskriftskravet med glans – slik det må tolkes hvis det skal ha noen folkehelsemessig verdi. Det bør bety stans i alle installasjoner.

Et lite notat om målingene har nå fått klokkene til å kime rundt omkring i nettselskapene, i NVE, og i NKOMs avdeling Frekvenskontrollen, der man skal passe på at utstyr som stråler, holder regelverket. Funnene må antas å gjelde vesentlige deler av Norge: Målingene er utført på målere av merket Aidon, som er det merket som blant annet HafslundNett benytter, og er ett av de tre som brukes i Norge. Hvordan de andre to merkene oppfører seg, det er ennå ukjent. Continue reading «Smartmålerne: stråler vanvittig mye mer enn forutsatt»

«Smartmålere»: selskapene stiller uriktige krav til fritak og løper fra samfunnsansvaret

Hafslund Nett og de andre nettselskapene gir inntrykk av at NVE forlanger legeattest på at pasienten er el-overfølsom for å gi fritak. Det er feil. NVE forlanger ikke legeattest. Nettselskapene fører folk bak lyset. Det kunne vært bare for å gjøre saksbehandlingen lettere for seg selv, og fordi de ikke forstår de viktige nyansene. Men det er det ikke, slik dette eksemplet viser: De skyver NVE foran seg, passer på å holde seg innenfor grenseverdier de må forstå er feil, og gir blaffen i samfunnsansvaret.

Imens blir folk syke av de nye målerne. Continue reading ««Smartmålere»: selskapene stiller uriktige krav til fritak og løper fra samfunnsansvaret»

«Smarte strømmålere»: Hvordan kan «så lite stråling» være et problem?

araucanas

Hva kan en aurucana-høne ha med saken å gjøre? Det finner du svar på.

Selvsagt virker det helt urimelig at et kort signal fra måleren én gang i timen (eller én gang i døgnet noen steder) skal kunne gi helseskader. Særlig når det er så svakt at det bare utgjør tusendeler av de gjeldende grenseverdiene. De som er bekymret, virker derfor å være bekymret på et helt urimelig grunnlag – altså kort sagt: De må være helt på jordet.

Men det er i selve spørsmålet at feilen ligger. Her er fire forholdsvis enkle og korte forklaringer – med referanser til forskningskilder og bloggposter der du finner flere nærmere forklaringer. Her er dessuten noen råd om hva du kan gjøre selv.

Du kan fortsatt velge å tro at «smartmålere» umulig kan være noe helseproblem, men du vil se at da er du på usikker grunn. Det er ikke tro, men viten som teller. Og vitenskapen er klar i sin tale. Continue reading ««Smarte strømmålere»: Hvordan kan «så lite stråling» være et problem?»

En viktig erfaring ved Telenors kundesenter på Fornebu

Ved Telenors Kundesenter på Fornebu har brukerstøttepersonell erfart at folk kan merke det på kroppen når det trådløse hjemmenettverket er påslått. Det er et funn som gir en pekepinn om at her er det helsevirkninger ute og går – i tråd med forskning det er verd å legge vekt på. 

En jeg kjenner sendte meg nemlig følgende historie her om dagen: Continue reading «En viktig erfaring ved Telenors kundesenter på Fornebu»

5G og Tingenes Internett: K2-mangel og antibiotikaresistens?

escherichiacoli_rocky-mountain-laboratories-niaid-nih

E coli: småkryp i konkurranse med 5G (bilde: Rocky Mountains labs)

Hva vet vi om helsevirkninger fra neste generasjon mobilnett, 5G, som nå er på vei? Vi vet blant annet at vitaminmangel, tarminfeksjoner og antibiotikaresistens er innenfor de mulige følgene. Men det store monopolspillet om 5G-makten har en dynamikk som feier slik kunnskap til side. Spillet premierer i stedet uvitenhet og raske trekk.

Før utrullingen av 5G må myndighetene erklære at det ikke er noen grunn til forsiktighet på grunn av helsemessig risiko. Det er nettopp det Statens strålevern har gjort i nylig revidert strålevernforskrift, der gammeldags forsiktighet blir feid tilside. Nå er det tempo som gjelder, så får vi heller rydde opp i uønskede virkninger etterpå – om det lar seg gjøre.

Regningen kommer til å havne i helsevesenet, og hos deg og meg. Det antyder forskning på E coli. Her får du et tverrfaglig overblikk over hvorfor alt dette skjer – og hvordan: Continue reading «5G og Tingenes Internett: K2-mangel og antibiotikaresistens?»