Karse og oppvekstvilkår med og uten mikrobølger – Gjør-det-selv!

Dette enkle naturvitenskapelige forsøket tar ca 2 uker, og er formet slik at alle i husstanden / klassen / nabolaget / sameiet / barnehagen / bedriften skal kunne delta – sammen eller hver for seg, og ha glede av det både underveis og etterpå. Resultatene kan komme fra om to ukers tid og utover våren. De blir interessante, både enkeltvis og når de samles – og de er viktige. NB! Se nye tilføyelser sist i teksten! 

Dere/Du får være med på å undersøke følgende antakelse (hypotese):

«Oppvekstvilkårene til karse påvirkes ikke av elektromagnetiske felt fra mikrobølget stråling.»

Les mer “Karse og oppvekstvilkår med og uten mikrobølger – Gjør-det-selv!”