AMS-målerne: Flykte til Norge – eller flykte til Kypros?

Smarthus-visjonen

Bo slik? Eller som stråleflyktning i et EMF-svakt boligfelt på Kypros?

I Norge bor det “stråleflyktninger” – folk som dro fra tettbefolkede områder på kontinentet for å slå seg ned i norske utkanter der eksponeringen for mobilmaster og høyspentledninger er lav. 

Men “stråleflyktningestrømmen” har alt gått motsatt vei en stund, og nå kommer de første prosjektene med ferieboligfelt laget for folk som vil ha svake elektriske felt rundt seg. Les mer “AMS-målerne: Flykte til Norge – eller flykte til Kypros?”