Bransjeuavhengige forskere: – Vi vet nok om skadene til at 5G bør slås av straks!

10-dobling av antall grisunger født med store synlige skader (i tillegg til færre og mindre kull) på en tysk grisefarm med 20 000 dyr. Resultat av økt eksponering fra 1 mikroWatt/m2 til 1200 mikroWatt/m2 (kilde: prof.em.Klaus Buchners CHD-foredrag)

Budskapet fra forskerne under gårsdagens CHD-seminar var krystallklart:

– 5G vil gi mer skader både hos mennesker, dyr og planter. Dette betyr økning i kreft og en rekke andre alvorlige lidelser, flere dødfødsler og store fødselsskader, flere diffuse helseplager, mer ADHD, færre insekter, mer skogsdød – kort sagt mer av alt vi ikke ønsker.

– Stråling fra mikrobølger har en mengde ulike egenskaper som fører til disse skadene. Årsaksbildet er svært komplekst, men skadene vet vi kommer uansett.

– Vi har advart gang på gang, men myndighetene og bransjen lytter ikke. De lytter heller til forskere som begrenser seg til lete etter oppvarmingsskader, som det er klart at man ikke vil finne… Les mer “Bransjeuavhengige forskere: – Vi vet nok om skadene til at 5G bør slås av straks!”