AMS og strømprisen: “H3” er den opplagte løsningen

Når energiprisene er høye i Tyskland, blir strømprisen høy i Norge, for da må norske kjøpere konkurrere med tyske kjøpere. Når energiprisene er lave i Tyskland, blir også prisen høy i Norge. For da sparer vannkraftprodusentene på vannet til neste gang prisene er høy i Tyskland.

Dette er den enestående logikken som nå hersker i Norge. Det er slik vannkraften, naturressursen som gjør det mulig å bo i dette landet og er bygget med skattepenger, forvaltes.

Løsningen på dette politiske vanstyret heter “H3-tariffen”. Den ble re-lansert i går på NRK TV1 i Fredrik Solvangs “Debatten”. Dessuten heter den “oljeskatt”. Det er bare ett stort problem … Les mer “AMS og strømprisen: “H3” er den opplagte løsningen”