… og så plaget vi livet av villgjessene…

Her er en epost jeg fikk i morges fra en jeg kjenner såvidt – Harald på Hurum, ute i Oslofjorden noen mil sør for Oslo. Han hadde lest beretningen om villgjessene som i all tid hadde pløyd himmelen langs samme rute hver høst, men nå kom ut av kurs og formasjon på grunn av nye mobilmaster. Og så hadde han gjort sine egne observasjoner.

Dette er nok en beretning som gir grunn til stor uro, og som forteller oss at Miljødepartementet snarest bør overta strålevernet, og innføre strålegrenser som har biologisk relevans i dagliglivet, og ikke bare for basestasjonsmontører som står på 75 cm avstand fra senderne. Det bør helst skje før vi har gjort livet umulig for trekkfuglene: Les mer “… og så plaget vi livet av villgjessene…”