FHIs kunnskapsoppdatering og stråler og helse – klage til Sivilombudet

Nytt 16.6.2023: Sivilombudet har allerede besvart og avsluttet saken. Svaret er føyd til dokumentene, som du kan laste ned under.

Fire forskere har klaget til Sivilombudet over at bekymringsmeldinger av stor betydning for helse og miljø ikke er blitt besvart av Folkehelseinstituttet (FHI).

Saken gjelder en pågående utredning ved FHI der de fire hevder at selve metodevalget og premissene som legges til grunn, forutbestemmer konklusjonen, som vil bli at “ingen stråling svakere enn dagens grenseverdier er påvist å være skadelig”.

De fire mener at dette ikke bare er i strid med det store gross av forskningsresultatene på feltet, men at metoden som brukes i utredningsarbeidet, også er i strid med stiftelsen ICNIRPs egne anvisninger for hvordan funn i forskningen på feltet bør kvalitetsvurderes. Les mer “FHIs kunnskapsoppdatering og stråler og helse – klage til Sivilombudet”

Helsedirektoratet på kirsebærtur om “smartmålere”

Denne teksten ble først publisert på Document.no den 8.2.2018

Helsedirektoratet advarer leger mot å utstede attester som kan brukes til fritak fra smartmålere (AMS). Legeforeningen går imot denne advarselen. Historiene florerer om folk som får betydelige helseplager, både i Norge og i andre land der slike målere med mikrobølgesendere installeres.

Hvilke påstander er rett? Er det at smartmålere ikke kan gi helsemessige plager? Eller at noen plages av smartmålere – og da av fysiske grunner?

Skjermdump-07.02.2018 , 18.05.50Det kan være verd å bruke noen minutter på dette, for konsekvensene er store for mange. Begge leirer anklager den andre part for “kirsebærplukking”, altså å plukke ut de forskningsstudiene som passer for å forsvare sine egne, forutinntatte meninger.

Så la oss se litt på det: Les mer “Helsedirektoratet på kirsebærtur om “smartmålere””

Den norske statens strålevern: en sak for Riksrevisjonen?

I en internasjonal appell rettet til FN, WHO og FNs medlemsstater ber 200 forskere (per 24.05.2015) om straks-tiltak mot de skadelige virkningene på mennesker og livet forøvrig fra ikke-ioniserende elektromagnetiske felt (EMF), og da særlig fra mikrobølge-basert moderne kommunikasjon, dvs. mobiltelefoni og trådløse nettverk, som WHO har satt i kreftfareklasse 2B.

Ingen norske forskere er på lista. Det passer med det bildet jeg har fått når jeg har lett etter norsk kompetanse på området: Les mer “Den norske statens strålevern: en sak for Riksrevisjonen?”

Facebook på nattbordet, antennen på veggen – og trærne?

Fig. 1: Det cirkadiske system (fra Wikipedia)

Fig. 1: Det cirkadiske system – velg for å forstørre
(fra Wikipedia)

Her om dagen var en eldre lege i Dagsrevyen og kommenterte at så mange jenter blir stresset og søvnløse av Facebook: De føler at de må være på nett hele tida, og sover med mobilen ved siden av seg. – Slikt går ikke i lengden. Hjernen får ikke hvile, var legens kommentar. Han var opptatt av det psykiske stresset. Der har vært mange slike oppslag i media de siste årene.

Les mer “Facebook på nattbordet, antennen på veggen – og trærne?”

Østerrikes leger har skjønt tegninga

Tilføyelse 15.9.2016:
Den østerrikske legeforenings retningslinjer som her omtales, er blitt videreutviklet gjennom en større revisjon til nye europeiske retningslinjer fra den europeiske miljømedisinerforeningen EUROPAEM: Belyaev I et al., EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses, DOI 10.1515/reveh-2016-0011

Retningslinjene er fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra http://www.degruyter.com/view/j/reveh.ahead-of-print/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.xml?format=INT
NB! Nederst på nettadressen er der diverse skjema til bruk i diagnostikk etc som også kan lastes ned.

——

Den østerrikske legeforening tør der den norske tier:

I en veiledning til sine medlemmer sier den høflig men tydelig ifra om at landets offisielle strålegrenser ikke er tilstrekkelige til å beskytte mot helseskader. Og så redegjør den med tysk grundighet for hvordan leger bør gå fram for å stille diagnose og finne fram til rett terapi.

Les mer “Østerrikes leger har skjønt tegninga”

Hvordan kan de påstå at mobilstråling ikke er helsefarlig?

Statens strålevern og Telenor gir grovt feilaktige opplysninger om helsefaren når de hevder at mobilmaster og mobiltelefoner ikke innebærer helsefare. Det gjør de nå om dagen i en kampanje for å få fart på kapasitetsøkninger og mastbygging.

Hvordan kan jeg påstå det? Jeg har stort sett brukt de to siste årene etter at jeg gikk av fra Telenor (etter 30+ år) på å grave meg ned i det, men dette er jo ikke mitt fagfelt. Hvordan kan jeg da mene at jeg kan vurdere dette? Skyldes det frekkhetens nådegave?

Les mer “Hvordan kan de påstå at mobilstråling ikke er helsefarlig?”

«Strahlende Informationen» – en hilsen fra Wien til Den norske legeforening

WienMobilPlakat-tyskHer om dagen dukket det opp en lenke inne i en annen lenke. Ett klikk til, og så dukket det opp en plakat på skjermen – utgitt i 2013 av Wiens legeforening. Plakaten advarer mot helsefarer fra mobiltelefonbruk, og oppfordrer til ganske kraftige personlige tiltak for å redusere bruken og risikoen. (Se bilde. Norsk oversettelse finner du lenger nede.) Det fikk meg til å tenke på Den norske legeforening…

Les mer “«Strahlende Informationen» – en hilsen fra Wien til Den norske legeforening”

Norsk helsevern basert på amerikansk-dansk svindel

Denne artikkelen består i hovedsak av en oversettelse jeg har gjort av en annen artikkel fra 20071. Den oversatte artikkelen viser hvordan ett av klodens mest sentrale forskningsprosjekt om mobiltelefoni og hjernekreft, den store danske KOHORT-studien2, kom fram til sine resultater ved hjelp av juks og fanteri. Dette er altså ikke nye påstander, men som vi skal se, ganske interessante likevel.  Les mer “Norsk helsevern basert på amerikansk-dansk svindel”