Magnetfelt fra Kola målt i Finland – og litt annet som gir perspektiver på visjonen om «fullelektrifisering»

Nå før jul er det tradisjon for å vise raushet. Det gjelder også overfor dem som har den utakknemlige oppgaven å sette grensene for hvilke styrker eller typer eller egenskaper ved elektromagnetiske felt (EMF) som påvirker det levende livet. 

De har det nemlig ikke lett, for forskning  på vår klodes og vårt univers sine EMF-systemer forteller at selv ufattelig svake eksponeringer – eller variasjoner i dem – kan påvirke biologien her på kloden.

Dagens bloggpost gir bare et raskt gløtt inn i hvor underlig vår verden er. Så kan man samtidig gjøre seg noen tanker om hvor vanskelig det er å jobbe i Strålevernet med å sette eksponeringsgrenser for «ikke-ioniserende» stråling, når man står overfor slik forurensning som det antydes her. Les mer «Magnetfelt fra Kola målt i Finland – og litt annet som gir perspektiver på visjonen om «fullelektrifisering»»