Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader

fra: www7sky.life

At mikrobølger fra mobiler, AMS-målere, WiFi og liknende er “ikke-ioniserende”, er en hovedgrunn til at radioingeniører og -fysikere ikke har akseptert at slikt kan gi helseskader. Det ville være i strid med grunnleggende fysiske lover, har de ment. Dette bygger strålevernet og helsevesenet på.

Men der tok de ganske enkelt feil. Her får du forklaringen som enhver radiofysiker vil forstå. Den står i et lite notat som jeg har oversatt fra tysk, og som er til å forstå for oss alle. Les mer “Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader”