Livstruende tinnitus – en historie som endte bra

smartmetersymptoms-weller2015

Hyppigste symptomer fra smartmålere – og annet kommunikasjonsutstyr med samme type signalmodulering (fra Weller 2015)

Det hender jeg får meldinger fra folk som har en historie å fortelle om noe jeg har skrevet om. Forrige bloggpost – om at tinnitus er en vanlig virkning av smartmålere og annet moderne kommunikasjonsutstyr – førte til at jeg mottok en dramatisk historie med Happy ending via Facebook. – Happy hva gjalt tinnitusplagen, for den ble vekk.

Historien er nok merkelig for de fleste, men den har solid støtte både i epidemiologisk forskning og i teori. Helsedepartementet er av en annen oppfatning. Departementet har imidlertid forskningen imot seg, og har stolt for lenge på Statens strålevern.

Les mer “Livstruende tinnitus – en historie som endte bra”