Både rein og vindturbiner på Fosen – en naiv drøm?

Denne grafen og litt forklaring gjør det rimelig å anta at valget står mellom vindpark og reindrift på Fosen, og ikke et kompromiss:

De lavfrekvente elektromagnetiske feltene i den biologisk aktive trekanten forstyrrer livet – på Fosen så vel som andre steder – og over svært lange avstander. I tillegg kommer alle de andre forstyrrelsene fra støy, veier, osv. Det er derfor kunnskapsløst å gå ut fra at “det grønne skiftet” er mulig ved å dekke land og hav med vindturbiner: Slik “driver man  Fanden ut med Belsebub”. 

Slik teknologibruk er åpenbart i konflikt med urfolk og menneskerettigheter, men den er også direkte miljøfiendtlig. Det grønne skiftet må tenkes i andre baner. Les mer “Både rein og vindturbiner på Fosen – en naiv drøm?”

Vindkraft: For full fart inn i neste miljøproblem?

Nedlagt vindpark

“Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land” er tittelen på en utredning som nylig ble lagt fram av NVE. 

Denne utredningen følger opp en stortingsmelding, og skal tydeligvis bane vei for den storstilte utbyggingen av vindkraft som regjeringen, stortinget, nesten alle partiene, media og næringslivet er enige om trengs for å få til “det grønne skiftet”. AP-SP-regjeringen lanserte da også i går sitt nye initiativ for å fremme utbygging av vindkraft på land.

Det kan være nyttig å “kaste litt malurt i begeret” ved å løfte fram de vesentligste miljøkonsekvensene som IKKE synes å være utredet, og som er så store at man burde ta en pust i bakken og tenke seg om…

Les mer “Vindkraft: For full fart inn i neste miljøproblem?”