Hurra for mobilmaster?

Berit Svendsen, adm.dir. i Telenor Norge, advarte i DN 19.1.2015 mot strålefrykten. Hun ønsker færre «nei-kommuner» som legger hindringer i veien for oppsetting av master. I samme artikkel uttalte kommunaldirektør Kristin W. Wieland i Bærum at Bærum bør bli en «ja-kommune». To dager etter truet samferdselsministeren med å gripe inn mot kommuner som hindrer mobil- og bredbåndsdekning (DN 21.1.).

Men er master sunt? Eller kanskje direkte helse- og miljøskadelig?
(Teksten er nærmest identisk med artikkelen i DN den 24. januar 2015.) Les mer “Hurra for mobilmaster?”

Minimumsregulering, arbeidsmiljøloven og elektrotåka

På kronikkplass i DN den 2.1.2015 lanserer økonomiprofessor Ola Kvaløy det nyliberalistiske standpunkt at mindre offentlig regulering styrker tilliten og velferdsstaten – rent generelt. Han underbygger dette med forskning som viser at «det er en negativ sammenheng mellom tillit og regulering». Altså, jo mer tillit, jo mindre regulering, og omvendt – eller jo mer regulering, jo mindre tillit, og omvendt. Kvaløy mener at den kanskje mest interessante tolkningen er at «jo mer gjennomregulert samfunnet er, jo mindre trenger vi å basere vår samhandling på tillit», og at mindre regulering dermed vil styrke tillitens plass. Han nevner så at Norge scorer høyt på tillit i samfunnet generelt, men mener at Arbeidsmiljøloven overregulerer. Slik ender han med å levere et slags vitenskapelig forsvar for den oppmykningen av Arbeidsmiljøloven som regjeringen nå forsøker seg på.

Man kunne komme i skade for å tro at Kvaløy har et brukbart vitenskapelig fundament for disse tankesprangene. Men slik er det nok ikke. For den generaliserte tolkningen og konklusjonen kunne like gjerne vært motsatt:

(Denne bloggposten er en sterkt utvidet versjon av en tidligere post, som nå er slettet.)

Les mer “Minimumsregulering, arbeidsmiljøloven og elektrotåka”