Bløff fra Strålevernet: “Ingen vits å droppe WiFi i skolen, siden mobilmasta er så mye sterkere”

screenshot-01_12_2016-13_24Statens strålevern gir ganske enkelt villedende og helseskadelige råd, og mangler faglig grunnlag for slike påstander som i overskriften. Folkene der henger seg på det lille nettverket av “Tordenskjolds soldater” som stadig forfekter foreldet kunnskap fra de faglige skyttergravene som ble bygget opp på 1950-tallet, og nå opprettholder status quo

Dette er pinlig dårlig og skadelig helseforvaltning og lett å gjennomskue. Flere spør meg derfor hva de skal tro når myndighetene stiller seg bak slike påstander, og her får du mitt svar. Les mer “Bløff fra Strålevernet: “Ingen vits å droppe WiFi i skolen, siden mobilmasta er så mye sterkere””

Visjon for det strålevernet vi trenger nå

theodor_kittelsensoria_moria_palace

Høringsrunden for den reviderte strålevernforskriften er nettopp over. Statens strålevern har fått inn en rekke høringssvar. Mange har brukt en ferdig mal som understreker behovet for vesentlige endringer, føre-var-tenkning og biologisk relevante grenseverdier – innsigelser så vesentlige at høyesterettsadvokaten som gjennomgikk malen i forkant, uttalte:

– Dine generelle innsigelser mot revidert forskrift er meget gode, og viktige nok til at hele forskriften bør revideres på ny. …

En del har skrevet egne uttalelser. Noen har raskt og effektivt sendt beskjed om at de ingen kommentarer har. Se for eksempel Forsvarsdepartementets ekspeditte svar, sendt inn nesten umiddelbart etter at høringsinnbydelsen kom. 

Så begynner neste fase. Dersom jeg jobbet i Statens strålevern, ville min Visjon for et godt strålevern nedenfor vært min rettesnor for revisjonsarbeidet. Og hvis jeg ikke fikk  lov til å følge hovedlinjene i denne visjonen, ville jeg frasagt meg jobben. Noe annet ville vært direkte uetisk, uforsvarlig og – vil jeg tro – i strid med norsk lov.

Les mer “Visjon for det strålevernet vi trenger nå”

ICNIRP: trådløsbransjens tobakksforskningsinstitutt

dendagligedosen2eflydal

Klikk her for å lese “Javel, herr statsminister”-stripen

For å vurdere det forskerne serverer oss, bør enhver bruke sin egen, og gjerne andres, dømmekraft. Og så får man spekulere på om det kan finnes tvilsomme motiver bak. Det var nettopp det jeg måtte gjøre her om dagen, da jeg leste referater fra et par møter arrangert av ICNIRP – den tyske stiftelsen som forsyner Norge med grenseverdiene for ikke-ioniserende stråling.

For virkeligheten er dessverre ikke helt som idealet vi gjerne tror på – om forskningens renhet og upartiskhet i jakten på sannheten. Det er nok å ta en titt på nettstedet Retraction Watch, så ser du at der fins mange “brudne kar” der ute – folk som plagierer, fusker med data, svindler med fagfellevurderinger, lager falske grafer, godtar premisser som fører til bestemte funn, eller unnlater å opplyse at de forsker på oppdrag for en aktør med sterke interesser i et bestemt utfall. Og det fins folk som produserer forskning med konklusjoner som bestilt og betalt for, selv blant ellers oppriktige, hederlige mennesker.
Les mer “ICNIRP: trådløsbransjens tobakksforskningsinstitutt”

Er fagfolk og forvaltning til å stole på?

ApemmobilNordmenn er et tillitsfullt folkeferd. Meningsmålinger bekrefter det jevnlig. Vi har stor tillit til forskere, embetsmenn og politikere. Lokalpolitikere, til og med borettslagsledere, bruker jo at de “må stole på Statens strålevern”, eller at de “kan jo ikke gå imot Statens strålevern”, som argument for at det ikke trengs strengere tiltak i kommunen, i borettslaget, osv.  Det skulle tatt seg ut i land som for eksempel Frankrike! Les mer “Er fagfolk og forvaltning til å stole på?”

En banankrummingshåndbok* fra EU?

EU-Guide-to-EMFfor SMEDirective2013-35

Praktisk håndbok?

Jeg fikk en epost her om dagen om en nyhet i EUs store nettbokhandel. Det gjalt at det nå var kommet noen Retningslinjer for praktisk bruk av et EU-direktiv 2013/35 om elektromagnetisk stråling på arbeidsplasser. Alle arbeidsplasser er jo blitt slike arbeidsplasser i løpet av de siste årene med eksponentiell vekst i IKT-bruk, og på noen arbeidsplasser fins det ekstra strålende utstyr som ikke fins på jobben hos folk flest – MR-maskiner, elektrosveis, magnetkraner, kraftige elektromotorer, linjærmotorer, osv. osv.

Retningslinjer er viktige dokumenter. De omformer oppstyltet juridisk språk til praktisk gjennomførbare tiltak – hva enten det dreier seg om retningslinjer for samfunnsansvar (ISO 26000) eller retningslinjer for mat og måltider i barnehagen (IS-1484. Ante du at noe slikt fantes? Ikke jeg heller.) Eller altså for å beskytte arbeidstakere mot elektromagnetisk stråling på arbeidsplassen: EU-direktiv 2013/35.

Nå har jeg lest selve direktivet….  Les mer “En banankrummingshåndbok* fra EU?”

Museumsvokternes ekspertutredninger – jakt på sorte svaner uten klær på

Denne teksten starter med en advarsel til leseren: Emnet er innviklet, og mulighetene for avsporinger mange. For å gjøre det lettere å holde tråden, er derfor mange forklaringer og detaljer lagt i fotnotene, som derfor er svært omfattende, men de kan leses når det passer. Eller du kan hente det hele som PDF. Så til saken:

Hvordan kan strålemyndighetene forsvare grenseverdiene når forskningsresultater så massivt viser at «det termiske paradigmet»i som grenseverdiene baserer seg på, ikke fanger opp den virkeligheten forskningsresultatene påviser, og dette gapet stadig forsterkes? Det har lenge vært meg en stor gåte. Men den kan løses ved å se på hvordan forsvaret av gammelt tankegods faktisk foregår, og hvordan paradigmeskifter skjer. Les mer “Museumsvokternes ekspertutredninger – jakt på sorte svaner uten klær på”

Telenor vant i retten – men hvem tapte?

Dommen er kommet i rettssaken mellom radareksperten og Telenor Norge. Telenor vant. Radareksperten tapte og må dekke både egne og Telenor Norges omkostninger. Dessuten må han leve med antennene som fra under 30 meters hold retter sine strålekjegler gjennom hans hus for å dekke noen få hus bakenfor.

Ut av dommerens beslutning leser jeg et resonnement omtrent som følger:

Les mer “Telenor vant i retten – men hvem tapte?”

Systemsvikt i praksis: mobilmaster og Statens strålevern

Mobilselskapene monterer master for å gi oss nye og bedre kommunikasjonsmuligheter med 4G og 5G. Og det vil vi gjerne ha. De – og Statens strålevern – forteller oss at noen helserisiko fra mastene er det ikke. Etter nesten 40 år i bransjen, hvorav de fleste i interessant og meningsfylt arbeid i Telenor med gode kolleger, skulle jeg ønske at jeg kunne si at vår helse var godt ivaretatt. Men det kan jeg ikke, for systemet svikter:

Les mer “Systemsvikt i praksis: mobilmaster og Statens strålevern”

– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!

– Folk som hevder at mobilmaster kan skape helseproblemer, er noen tullinger! Dessuten skremmer de folk unødig.

Inntil ganske nylig, og gjennom nær 40 år i bransjen, trodde jeg det var slik. I alle fall at mastene ikke kan skade mer enn mobiltelefonene. For strålingen som når fram, er jo så uendelig mye svakere. Men nå har jeg lest meg litt mer opp på både teori og praksis, og da finner jeg at mastenes uskyld er sterkt overdrevet. Det stemmer som vi skal se med moderne biologisk teori og passer dessuten med funnene som forskerne gjør, f.eks. da mobilmastene ble slått av på en boligblokk i Okinawa. Den britiske biologen Andrew Goldsworthy utfyller den forklaringen vi alt kjenner fra f.eks. cellemedisineren Martin Pall (se samtale med Martin Pall) i det følgende, og Goldsworthy går faktisk lenger: Mastene kan godt være verst.

Les mer “– Helseskade fra mobilmaster? For noe tull!”