Hvor mye stråling skal til for å skade? Eller er spørsmålet en avsporing?

Tetthet av trådløs-sendere i hht wigle.net

I et notat som ble sendt ut i august i år, har Arthur Firstenberg tatt for seg hvilke strålingsnivåer som er påvist å påvirke en rekke ulike livsformer, fra bakterier til dyr og mennesker. Du finner notatet oversatt til norsk her.

Hvorfor er dette notatet interessant?

Jo, fordi det viser at kunnskapen er gammel og etablert om at selv meget svak stråling er påvist å påvirke, og å påvirke på måter som kan gjøre vesentlig skade. Dette skjer ved eksponering som er særdeles langt svakere enn vårt grenseverdiene som vårt strålevern anbefaler.

Firstenberg viser dette både i tabellform og gjennom en rekke eksempler med henvisning til forskningsartikler. Enhver medisiner, biolog eller fysiker kan dermed kontrollere om påstanden virker rett og rimelig.

Men enda viktigere er forklaringen som Firstenberg angir på hvorfor selv slik svak stråling kan skade: Les mer “Hvor mye stråling skal til for å skade? Eller er spørsmålet en avsporing?”

Var det smartmåleren, Getbox’en eller Securitas-alarmen som tok nattesøvnen?

Her har vi en problemstilling som stadig fler kommer til å stifte bekjentskap med:

“Tingenes Internett” fører til at stadig flere bokser og dingser sender trådløst fra det øyeblikket de kommer i hus – uten at vi vet om det og uten at vi blir varslet. Her forteller jeg om en liten oppryddingsaksjon. Les mer “Var det smartmåleren, Getbox’en eller Securitas-alarmen som tok nattesøvnen?”

Paradigmeskifte i strålevernet: Magda Havas viser behovet

magda-havas-lecturing-150x150

Magda Havas: Fakta viser at ny teori må inn i strålevernet

Er strålegrensene satt for høyt, blir det helseskader på folk og på natur. Det er alle fagfolk enige om. Uenigheten dreier seg om hvor høyt det er ansvarlig å sette dem for å sikre helse og miljø uten unødig å bremse samfunnets bruk av strøm og radiosignaler. Teorier og erfaringsdata avgjør hvor grensene settes, men hvordan data tolkes varierer sterkt med teoretisk utgangspunkt. Og teori læres bort og setter premisser – i for eksempel medisin og elektrofag. Ja, til og med i varehandelen, for utformingen av el-biler og bildekk og for miljøvernet har disse grensene og teorien bak dem stor betydning. Les mer “Paradigmeskifte i strålevernet: Magda Havas viser behovet”

“Strålingen har gått ned.” Skyldes det juks eller foreldet målemetode?

Denne uka kommer det en spennende rapport fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: Den skal i følge en meddelelse fra Statens strålevern fortelle oss at strålingen vi eksponeres for fra trådløs kommunikasjon i våre omgivelser, har gått ned de siste par årene.

[Både Strålevernet og NKOM har samme dag, 18 dager etter publisering, bedt meg fjerne deres logoer, som jeg hadde plasser her som illustrasjon. Her er deres eposter med logoer. EF 22.09.2016]

Det store spørsmålet er da:
Hvordan er det mulig at strålingen har gått ned når vi samtidig har hatt en sterk vekst i all mulig trådløs kommunikasjon? 
Jeg tror jeg vet svaret: Man har målt irrelevante ting på irrelevante måter og droppet relevante ting. – Og man har jobbet med galt måleverktøy. 

Når man måler slik jeg tror man har gjort, vil man lett finne at eksponeringen ikke bare er lav, men at den har gått ned. Selv om trafikken har gått opp, samlet utstrålt energi har gått opp, teknologier som gir sterkere biologiske virkninger har blitt mer dominerende, og den samlede biologiske belastningen har økt.

Om et slikt resultat vil skyldes juks, inkompetanse eller uheldige omstendigheter, aner jeg ikke. Jeg liker å tro at folk gjør så godt de kan utfra de evner og den innsikt de har, men jeg er heller ikke naiv for hvordan budskap kan preges av hva som er opportunt.

Her får du min forklaring, og så kan du sjekke selv når rapporten kommer.

Tillegg 8.9.: Rapporten ble publisert 7.9. Jeg fikk rett på de nesten alle mine sju antakelser nedenfor. Statens strålevern gir – uten å skrive det direkte – inntrykk av at måleresultatene innebærer at  helsebelastningen reduseres. Men det er det ikke dekning for. Det kan godt være tvert om. Dette kommer jeg tilbake til i seinere bloggpost om Statens stråleverns “føre-var-forståelse”.

Les mer ““Strålingen har gått ned.” Skyldes det juks eller foreldet målemetode?”

TV-dokumentaren foreldet før NRK2 sendte: Forskerne snudde 180 grader

TheHiddenDangersOfMobilePhones

Illustrasjon fra dokumentaren: måling av stråling fra mobiltelefon mot modellhode

NRK2 viste søndag 14.2. kveld en foreldet tysk dokumentar om mobiltelefoner og helsefare: Filmen ble laget i 2014. Det vitenskapelige hovedvitnet, forskeren Alexander Lerchl, Universitetet i Bremen, har siden den tid gjort en akademisk helomvending. Men ikke nok med det: Sjekker vi litt nøyere, ser vi at hele filmens balanserte form tipper over – i retning av helsefaren: Les mer “TV-dokumentaren foreldet før NRK2 sendte: Forskerne snudde 180 grader”