Norsk medisinsk leksikon trenger et kunnskapsløft om el-overfølsomhet

Et leksikon skal være et sted der vi kan søke pålitelig og aktuell kunnskap.

Men miljøer som ikke skal stivne i tillit til seg selv, må stadig utfordres så de holder seg oppdaterte. Det gjelder også Store medisinske leksikon, eller Norsk medisinsk leksikon som det før het. 

I SMLs beskrivelse av ‘el-overfølsomhet’ har det sviktet helt. Derfor får du – og SML – en langt mer oppdatert kunnskapsgjennomgang her. Les mer “Norsk medisinsk leksikon trenger et kunnskapsløft om el-overfølsomhet”