Telenor inviterer til Arendalsukas mest avsporende tema

Insekter og 5GJeg har nettopp mottatt presseinvitasjon til det som Telenor kaller for “viktige diskusjoner”  og “spennende arrangementer” under Arendalsuka. Telenor forteller meg at “digitalisering, endring og innovasjon bygger sterkere samfunn”, og at de høye forventningene vi har, jobber Telenor intenst for å oppfylle “både i dag og for fremtiden”.

Det er selvsagt 5G det gjelder, men det er et ord som kommunikasjonsstrategene sier man ikke skal nevne i utrengsmål.

Ja, jeg kjenner igjen begeistringen og entusiasmen fra da jeg selv jobbet som forsker ved Televerkets Forskningsinstitutt, seinere Telenor Research & Development.

Og selvsagt ivret jeg også for samarbeid slik at vi kunne få til store ting sammen… Les mer “Telenor inviterer til Arendalsukas mest avsporende tema”

“Haha! Hvordan kan så svak stråling ha så stor virkning?”

Pall-Potentiation

Sensorer i celleveggen forsterker opp fotonenes energi (Pall, foredrag, Stockholm 2016)

Dette er spørsmålet som stadig møter den som hevder at elektromagnetiske felt kan gi helseskader selv når de er svakere enn dagens grenseverdier.

Tradisjonell strålefysikk tilsier at det ikke går an.

Her får du regnestykket som viser at det fint går an likevel, og at det er på tide å ruste opp lærebøkene og kunnskapsgrunnlaget for HOD og KMD: Les mer ““Haha! Hvordan kan så svak stråling ha så stor virkning?””

Samfunnsansvar og informasjonsmangfold: Hvem vil begrense hva vi bør få vite om stråling og helse?

Jeg har skrevet til en del sjefer i slike deler av politikk, forvaltning og næringsliv som har ansvar for mikrobølget stråling og virkningene, og til noen politiske personer som er spesielt opptatt av miljøvirkningene. Jeg har bedt dem med på en “dugnad” – en liten “crowd funding” – ved å hive et symbolsk beløp i potten. For hvilket formål? For at vi skal få lagd en video med intervjuer av en “gullrekke” forskere på dette feltet.

Se brevet TilSjefeneFordiBareDeTør, eller du kan lese det ved å klikke på bildet.

Brev sendt 28.9.2015 med ønske om

Brev sendt 28.9.2015 med ønske om “dugnadsinnsats”. Klikk for å forstørre.

Alle har de råd til å delta på denne lille “dugnaden”, men vil de? Les mer “Samfunnsansvar og informasjonsmangfold: Hvem vil begrense hva vi bør få vite om stråling og helse?”