Bli med på en spennende oversetter-dugnad! – FULLTEGNET

Pockett ElectrosmogEn forsker på New Zealand er nettopp ferdig med å skrive en ny, populærfaglig og meget oversiktlig bok om “stråletåka” – elektromagnetisk forurensning,  helse- og miljøvirkninger.

Boka tar for seg det politiske spillet bak grenseverdiene og gjennomgår forskningen på enkelt, kortfattet og oversiktlig vis. Den er lettlest og liten nok til å passe til den som raskt vil skaffe seg oversikt, og presis nok til å fungere som viktig dokumentasjon for at strålevernets politikk må legges om for å verne helse og miljø.

Dette er en bok som alle lett kan lese – dersom de har gode engelsk-kunnskaper. Men det har jo slett ikke alle. Derfor bør vi få den ut på norsk. Jeg innbyr deg derfor til en oversetter-dugnad! Du behøver ikke være proff, og du vil få vederlag for innsatsen – i form av gratis bøker… Les mer “Bli med på en spennende oversetter-dugnad! – FULLTEGNET”