Techlash – er teknologiforelskelsen over?

Nedenfor følger mitt innlegg på et debattmøte den 21. november 2018, arrangert av Deloitte og Munchmuseet i debattserien “The Waterfront Ideas”, som skal ta opp kontroversielle eller lite belyste temaer. Temaet denne gangen var “techlash” – et moteord som betegner at vi kan stå overfor et slags “teknologisammenbrudd” fordi en del folk – få, men kanskje stadig flere? – velger bort høyteknologi av ulike årsaker, og stater forsøker å sette grenser for de store IKT-selskapenes makt. (Mer om møtet her.)

Jeg har her føyd til referanser til kilder og utdypende materiale. Les mer “Techlash – er teknologiforelskelsen over?”