AMS: Vi er i mål, og stevner videre for fullt!

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Sammen har vi klart finansieringen! Tilsagn om små og store bidrag fra mange hundre personer har gjort at vi nå kan anke tapet i lagmannsretten i “Halden-saken” om AMS-målere og helse inn for høyesterett. 

Stor takk til alle dere som har strukket dere langt for å bidra! Og stor takk til alle dere nye som er kommet til! Det står mange hundre personer bak denne anken. Antakelig et par tusen eller så har vært med å finansiere vårt arbeid med AMS-saken siden jeg for alvor kom inn i den sommeren 2018, og vi etter hvert satte i gang aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! Les mer “AMS: Vi er i mål, og stevner videre for fullt!”

Blir det AMS-anke til høyesterett? Beslutning kommer i kveld.

Finansieringen av anken til høyesterett er nesten i mål! I helgen har folk stilt opp. Nye navn er kommet til, og folk som allerede har bidratt flere ganger, har lagt flere penger i potten. Budsjettet på 800 000 kr. til å finansiere anken, og like mye til å dekke inn et eventuelt tap eller kostnadsoverskridelser, er nesten dekket inn. Les mer “Blir det AMS-anke til høyesterett? Beslutning kommer i kveld.”

AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.

Status søndag morgen 20.11. kl. 07:00

Det hjelper ikke å HA rett om man ikke FÅR rett, heter det blant jurister. Det blir pengene som bestemmer om vi må avfinne oss med “et foreldet tankesett fra 1950-tallet” som er direkte helseskadelig for både mennesker, planter og dyr.

Det mangler fortsatt garantier for kr. 274 529. Her får du dagens økonomiske rapport, noen tanker om hva AMS-saken gjelder, og mulighet for å hive deg på i siste liten … Les mer “AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.”

Blir det ingen anke likevel? Garantiene stanser opp

Blir det ingen anke til høyesterett likevel? Beslutningen må tas i løpet av mandag. Som du ser av grafen, har finansieringen praktisk talt stanset opp det siste døgnet. 

Det mangler nå bare 90 000 kr. på finansieringen, som må betales innen 1.4. neste år. Dessuten mangler det garantier på 310 000 i tilfelle vi skulle tape også i høyesterett.

Så meld deg på om du ikke har gjort det, og få med deg flere andre! Ellers stanser dette opp og vi må begynne helt forfra for å få gjennomslag for helsevirkningene av strålingen, ikke bare fra AMS-målere, men fra 5G, WiFi i skolen og 6G, som nå alt er i test i laboratoriene.

Skjemaet finner du her:

Les mer “Blir det ingen anke likevel? Garantiene stanser opp”

AMS: Regningen betalt. Mange nye melder seg på anke til Høyesterett

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Nå renner det inn med folk som vi være med på å finansiere en anke til høyesterett. Det er nå innenfor rekkevidde, etter at sakskostnadene for tapet i lagmannsretten nå er finansiert og overføres i dag.

Mange av dem som melder seg på, har ofret mye på målinger, skjermingstiltak og annet, men det er jo vanskelig, får pulsene fra målerne trenger gjennom mye. Og de er fortvilet. En av dem, som jeg har fulgt i flere år, må i lange perioder flykte til hytta fra sin leilighet der han blir for syk. Han skriver: Les mer “AMS: Regningen betalt. Mange nye melder seg på anke til Høyesterett”

AMS: Sakskostnadene er dekket inn! Blir høyesterett neste trinn?

Vi har nå klart å dekke inn sakskostnadene etter tapet i Borgarting lagmannsrett! Takk til alle!

Nå er neste mål anken til høyesterett. Å komme dit vi er nå, har tatt flere år, kostet mange millioner og tusenvis med arbeidstimer. Å få spørsmålet om helseinnvendingene mot AMS-målerne behandlet av høyesterett, har nå bare en forholdsvis liten tilleggskostnad. En slik sjanse kommer ikke tilbake på mange år, og vil da koste mange millioner på ny. 

Les mer “AMS: Sakskostnadene er dekket inn! Blir høyesterett neste trinn?”

AMS-dommen og anken: Hva skjer i dag?

Vi er nesten i mål med å få dekket sakskostnadene etter tapet i Borgarting lagmannsrett! Vi trenger bare en siste liten dytt innen onsdag den 17. november – om to dager! Den håper vi på fra dem som nå rydder opp i gamle løfter om å bidra.

Dessuten: I dag prøves den nye oppskriften på fritak for AMS-måler for første gang hos en lege. Malen følger dommen i Borgarting, og gjelder fritak både fra sender og fra skitten strøm.

Hvis nettselskapet gir fritak også for selve måleren, er det en stor seier. Gir det ikke fritak, får vi bevist at lagmannsrettens domspremisser er feil. Da har vi nok et godt argument for at saken må prøves for høyesterett.

Dessuten: I kveld skal Else Nordhagen, Tom Butler, Jostein Ravndal og jeg holde seminar og en litt forsinket boklansering i Stavanger i kveld. (Påmelding HER.) Les mer “AMS-dommen og anken: Hva skjer i dag?”

Dommen om AMS-målerne slo hull i muren: Tafatte byråkrater ble overstyrt

– Dommen i Borgarting lagmannsrett overstyrer Helsedirektoratets og Strålevernets friskmelding av AMS-målerne, slo advokat Matre fast under nettmøtet søndag kveld, – Vi vant, de tapte!

– Dommen slår fast at leger har plikt til å skrive ut fritaksattest dersom pasienten har symptomer som er forenlige med el-overfølsomhet og sammenhengen kan underbygges. Det kan den jo. Og dommen omfatter også “skitten strøm”, forklarte han videre.

Dette er en stor seier over et helse- og strålebyråkrati som står tafatte langs sidelinjen og forsvarer gamle posisjoner.

Bli med på vinnersiden og gi en ekstra dytt! Det er nå det trengs. Tiden er kostbar akkurat nå: Les mer “Dommen om AMS-målerne slo hull i muren: Tafatte byråkrater ble overstyrt”

AMS-målere og «skitten strøm»: også IT-ingeniører rammes – en britisk fortelling

I dag får du servert en beretning om AMS-målere og «skitten strøm» fra en elektrisitets- og elektronikk-ingeniør som tok kontakt med meg for et halvt år siden. Jeg overså eposten hans, men så kom det en ny epost sist fredag. Det viste seg at Andrews erfaringer er ytterst relevante for den norske striden om helseplager fra AMS-målere og «skitten strøm», eller «ledningsbundet spenningsstøy» som det gjerne heter blant fagfolk.  

Her får du korrespondansen vår, så langt. Og dessuten får du økonomisk statusrapport for ankesaken til høyesterett, og en påminning om nettmøtet i kveld kl. 18. Les mer “AMS-målere og «skitten strøm»: også IT-ingeniører rammes – en britisk fortelling”