Hvordan skal du få stanset en mobilmast i ditt nærområde?

Helseplager i prosent av befolkningen sett i forhold til boligens avstand fra nærmeste mobilbasestasjon (etter Santini 2001)

“Hva er den beste forskningen jeg kan vise til for å få hindret bygging, eller utvidelse av, av en ny mobilmast i mitt nærområde?” 

Dette er et spørsmål jeg får av og til. Her kommer mitt svar, noen tips og noen eksempler. Les mer “Hvordan skal du få stanset en mobilmast i ditt nærområde?”

Hva med automatiske vannmålere? Er de også et helse- og miljøproblem?

Jeg har fått en del spørsmål om nettopp dette: Kommuner og borettslag plasserer ut automatiske vannmålere. De rapporterer om forbruk med kortere eller lengre mellomrom. Men dessuten sender de korte signaler til hverandre for å fortelle hverandre at de er tilstede og at det trådløse nettverket dem i mellom fungerer.

Er disse vannmålerne et helse- og miljøproblem? Hva vet vi egentlig om dette? Her får du i det minste en del av svaret – både i tekniske vendinger og mer enkelt forklart. Les mer “Hva med automatiske vannmålere? Er de også et helse- og miljøproblem?”

Enkelt spørreskjema for kommuner som vil ta med befolkningen på råd om 5G-utbygging

Her er et enkelt spørreskjema som kan brukes av kommuner eller aksjonsgrupper som vil undersøke holdningen i befolkningen til 5G-utbygging. Det kan eventuelt lages i dataverktøy (f.eks. Microsoft Forms) og legges ut på nettet. Skjemaet er sterkt inspirert av et spørreskjema som nylig ble brukt i Devon County (Devonshire) i Sørvest-England. Fristen for innsendelse der var 9. desember (se HER. Lenken virker ventelig ikke etter 9.12.2019).

Kanskje kan dette spørreskjemaet  tas i bruk der du bor? Da bør du nok foreslå det for kommunalpolitikerne. Les mer “Enkelt spørreskjema for kommuner som vil ta med befolkningen på råd om 5G-utbygging”

5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner

5G - over alt til alt

5G – visjonen om Tingenes Internett som rulles ut nå, uten ferdige tekniske standarder og uten forhåndstesting av biologiske virkninger – mens et massivt flertall av forskningsrapporter påviser skadevirkninger alt av dagens eksponeringsnivå.

Charlotte Ryø fra det miljøorienterte danske Opplysningsforbundet May Day har i en liten artikkel summert opp det europeiske bildet rundt utrullingen av 5G. Foranledningen er at Helsingør nylig ble valgt til testby – uten at noen av innbyggerne ble konsultert. For Nordens statssjefer har gått på limpinnen og latt seg lure til å konkurrere med resten av verden om å være først. Sammen har de forpliktet seg til å rydde alle hindringer av veien og hjelpe næringen til raskest mulig å få rullet ut 5G-nettet (bloggpost 23.01.2019) – før det foreligger tekniske standarder, før de høyere radiofrekvensene og den massive reelle bruken med antenner tett i tett er modellert og testet på realistisk vis på biologisk liv, og uten at det tas hensyn til den forskningen som ligger på bordet fra før om helsevirkninger fra slik eksponering.

Folk er ganske enkelt forsøkskaniner – mens tidligere forskning allerede har gitt oss en del av svarene: Dette kommer til å skape hyppigere forekomster av diffuse, akutte helseplager og øke hyppigheten av det brede spekteret av helseproblemer som kan forbindes med den såkalte P-faktor: forhøyet oksidantproduksjon.

Her er Charlotte Ryøs lille artikkel, som viser at mange steder i Europa tar lokalpolitikerne fatt og gir klare meldinger tilbake om at slik overstyring ikke er akseptabel, og at 5G-utbygging ikke kommer på tale: Les mer “5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner”