Hva dreier strålediskusjonen seg om? Og hva må til? Bilaterale handelsavtaler?

Den vitenskapelige diskusjonen om helse og den moderne hverdagens EMF – elektromagnetiske felt fra elektriske apparater og radiosendere, er egentlig for lengst over. Konklusjonen er klar: EMF påvirker helsen, og gjør det – med skadelige virkninger på livet i alle former. Resten er detaljer. Så enkelt er det, og skal ikke utdypes videre i denne teksten.i Les mer “Hva dreier strålediskusjonen seg om? Og hva må til? Bilaterale handelsavtaler?”