AMS-målerne og helseplager: Anke til høyesterett er levert

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

De ni saksøkerne har nå anket lagmannsrettens dom om AMS-målere og helse inn for høyesterett. Alle de ni har helseplager de knytter til mikrobølget stråling og moderne elektronikk.

De ni gikk i 2020 til sak mot nettselskapet Elvia for å slippe ny måler. Noen har legeattest og har fritak fra senderne, men alle vil dessuten ha fritak fra elektronikken, som jo ikke kan slås av. 

En økonomisk dugnad der nærmere 2000 personer har bidratt, har gjort det mulig å føre saken fram til denne anken, trass i tap både i tingretten og lagmannsretten. Les mer «AMS-målerne og helseplager: Anke til høyesterett er levert»

AMS: Elnett forsøker å rydde opp, men misbruker dommen

Elnett, et strømnettselskap på nordvestlandet, har sendt følger i Agder Energis fotspor:

Nå vil Elnett rydde opp i rekkene og tvinge fram installasjon av nye målere.

Elnett påberoper seg dommen fra lagmannsretten i Borgarting dommen i lagmannsretten i Borgarting,  men misbruker den. Dommen gir nemlig helt vesentlig støtte til dem som vil ha fritak – når både kunden, nettselskapet og legen følger spillereglene. Det unnlater Elnett å nevne. Les mer «AMS: Elnett forsøker å rydde opp, men misbruker dommen»

AMS: Hvor langt vil Agder Energi Nett gå i å skade kundene?

I går skrev jeg om hvordan Agder Energi Nett nå forsøker å tvinge fram installasjon av nye målere – med eller uten radiosender – hos sine kunder. Også hos dem som får akutte helseplager av «skitten strøm».

Slik påfører Agder Energi Nett sine kunder helseplager og ditto skader – i strid med hva lagmannsrettsdommen i Borgarting nylig gir åpning for.

Et brev til Agder Energi Nett fra en konkret person viser oss hva det gjelder: Les mer «AMS: Hvor langt vil Agder Energi Nett gå i å skade kundene?»

AMS: Vi er i mål, og stevner videre for fullt!

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Sammen har vi klart finansieringen! Tilsagn om små og store bidrag fra mange hundre personer har gjort at vi nå kan anke tapet i lagmannsretten i «Halden-saken» om AMS-målere og helse inn for høyesterett. 

Stor takk til alle dere som har strukket dere langt for å bidra! Og stor takk til alle dere nye som er kommet til! Det står mange hundre personer bak denne anken. Antakelig et par tusen eller så har vært med å finansiere vårt arbeid med AMS-saken siden jeg for alvor kom inn i den sommeren 2018, og vi etter hvert satte i gang aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! Les mer «AMS: Vi er i mål, og stevner videre for fullt!»

Blir det AMS-anke til høyesterett? Beslutning kommer i kveld.

Finansieringen av anken til høyesterett er nesten i mål! I helgen har folk stilt opp. Nye navn er kommet til, og folk som allerede har bidratt flere ganger, har lagt flere penger i potten. Budsjettet på 800 000 kr. til å finansiere anken, og like mye til å dekke inn et eventuelt tap eller kostnadsoverskridelser, er nesten dekket inn. Les mer «Blir det AMS-anke til høyesterett? Beslutning kommer i kveld.»

AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.

Status søndag morgen 20.11. kl. 07:00

Det hjelper ikke å HA rett om man ikke FÅR rett, heter det blant jurister. Det blir pengene som bestemmer om vi må avfinne oss med «et foreldet tankesett fra 1950-tallet» som er direkte helseskadelig for både mennesker, planter og dyr.

Det mangler fortsatt garantier for kr. 274 529. Her får du dagens økonomiske rapport, noen tanker om hva AMS-saken gjelder, og mulighet for å hive deg på i siste liten … Les mer «AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.»

AMS-målerne: Anke til høyesterett nesten i boks! Men garantiene mangler

De forventede utgiftene med å anke AMS-saken til høyesterett er nesten ferdig finansiert! Det gjenstår bare kr. 26 432 – og å passe på at kostnadene ikke vokser underveis.

Det er helt fantastisk å se giverviljen, og jeg har ikke tall på hvor mange eposter vi har fått fra folk som setter sitt håp til at skal klare å bryte gjennom den veggen av foreldet tankegods som danner premissene for dagens strålevern.

Verre er det med garantiene som skal sikre i tilfelle saken tapes, eller om de faktiske utgiftene øker: Der gjenstår det kr.  274 529, og beslutningen om å anke må tas mandag … Les mer «AMS-målerne: Anke til høyesterett nesten i boks! Men garantiene mangler»

Blir det ingen anke likevel? Garantiene stanser opp

Blir det ingen anke til høyesterett likevel? Beslutningen må tas i løpet av mandag. Som du ser av grafen, har finansieringen praktisk talt stanset opp det siste døgnet. 

Det mangler nå bare 90 000 kr. på finansieringen, som må betales innen 1.4. neste år. Dessuten mangler det garantier på 310 000 i tilfelle vi skulle tape også i høyesterett.

Så meld deg på om du ikke har gjort det, og få med deg flere andre! Ellers stanser dette opp og vi må begynne helt forfra for å få gjennomslag for helsevirkningene av strålingen, ikke bare fra AMS-målere, men fra 5G, WiFi i skolen og 6G, som nå alt er i test i laboratoriene.

Skjemaet finner du her:

Les mer «Blir det ingen anke likevel? Garantiene stanser opp»

AMS: Regningen betalt. Mange nye melder seg på anke til Høyesterett

Høyesterett (storkammeret) foto: Rett24.no

Nå renner det inn med folk som vi være med på å finansiere en anke til høyesterett. Det er nå innenfor rekkevidde, etter at sakskostnadene for tapet i lagmannsretten nå er finansiert og overføres i dag.

Mange av dem som melder seg på, har ofret mye på målinger, skjermingstiltak og annet, men det er jo vanskelig, får pulsene fra målerne trenger gjennom mye. Og de er fortvilet. En av dem, som jeg har fulgt i flere år, må i lange perioder flykte til hytta fra sin leilighet der han blir for syk. Han skriver: Les mer «AMS: Regningen betalt. Mange nye melder seg på anke til Høyesterett»

AMS: Sakskostnadene er dekket inn! Blir høyesterett neste trinn?

Vi har nå klart å dekke inn sakskostnadene etter tapet i Borgarting lagmannsrett! Takk til alle!

Nå er neste mål anken til høyesterett. Å komme dit vi er nå, har tatt flere år, kostet mange millioner og tusenvis med arbeidstimer. Å få spørsmålet om helseinnvendingene mot AMS-målerne behandlet av høyesterett, har nå bare en forholdsvis liten tilleggskostnad. En slik sjanse kommer ikke tilbake på mange år, og vil da koste mange millioner på ny. 

Les mer «AMS: Sakskostnadene er dekket inn! Blir høyesterett neste trinn?»