Bestill/last ned bøker, utredninger, m.m.

Bøker:

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (590 sider, Z-forlag). Med bidrag fra: MARTIN L. PALL / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / DAVID CARPENTER / CINDY SAGE / LENNART HARDELL / BÅRD-RUNE MARTINSEN / CHRISTIAN F. JENSEN. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.
Mer omtale og for bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag.
Boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en «dannelsesreise» gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.
Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Her finner du alt du bør vite: hva forskningen sier, hvordan grenseverdiene blir til, hvordan målerne virker, hvilke erfaringer folk har, hva det er som gjør at en del folk kan bli akutt syke, mens alle kan få alvorlige helseskader på sikt. Du hopper over jussen, og går rett på det store vedlegget (207 sider) som er en lærebok i emnet. Ingen tekniske eller medisinske forkunnskaper er nødvendig.
Mer omtale og for å bestille som bok: HER.
Boka kan også lastes ned gratis (se under).

Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, 2018 [Her inngår et bredt anlagt kapittel om WiFi i skolen som gir god oversikt: E. Flydal: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, 52 sider.].
Bestilles i nettbutikken til Z-forlag.

Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet, Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2002. Engelsk oversettelse: «Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience», 2005: Les mer om boka og formater i bloggpost 30.04.2019.
Forfatterne har fristilt boka til gratis distribusjon.

346 Nedlastinger
28 Nedlastinger
44 Nedlastinger

 

Bertil Flöistrup: Vädersjukdomar och luftjoner, Resume och rapport
över biomedicin och jonterapi, Fragaria, 1981. Hvordan alt liv påvirkes av elektriske ladninger og de store elektriske kretsløp i naturen, er gammel, etablert kunnskap som lett går i glemmeboken. Å forstå mer av dette bidrar til å forstå hvorfor vi påvirkes av moderne bruk av trådløs kommunikasjon, og hvorfor noen påvirkes langt mer enn andre. Medisineren Flöistrups bok gir en bred, populærfaglig innføring i forskningen såvel som i opplevelsene. Forfatteren og hans familie har fristilt boka til gratis distribusjon.

733 Nedlastinger

 

Utredninger, opprop, m.m. (nyeste øverst)

(De fleste telleverkene er slått på lenge etter at nedlastingene ble gjort tilgjengelige. De viser derfor langt lavere tall enn reell utbredelse.)

EMF-Consult AS: Måling av elektromagnetiske felt – Bruk av neodym-magneter for å stoppe stråling fra AMS, Rapport, 16.03.2020, Kan lastes ned gratis her:

32 Nedlastinger

Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.

1292 Nedlastinger

 

Københavner-resolusjonen om 5G, se bloggpost 29.05.2019 for omtale. Møtet som står bak resolusjonen, er omtalt i bloggposter 06.05.201911.05.2019, og 14.05.2019.

277 Nedlastinger

 

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.

874 Nedlastinger

 

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.
English translation:
LEGAL OPINION on whether it would be in contravention of 
human rights and environmental law to establish the 5G-system in Denmark, 2019, written by attorney-at-law (L) Christian F. Jensen, Danmark, 75 pages.

 
818 Nedlastinger

 
197 Nedlastinger

 

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.

2046 Nedlastinger

 

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
Boka kan lastes ned gratis her. Mer omtale og for å bestille som bok: HER. Kan brukes fritt.

4286 Nedlastinger

 

Bård-Rune Martinsen: Vurdering av informasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern om helseaspekter ved stråling fra AMS (smartmålere), rapport, Martinsen Consultancy, 18. oktober 2018, Versjon 1.1. Kan brukes fritt.

Antall nedlastninger fra denne siden:

354 Nedlastinger

 

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som blant annet inneholder den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier:
Full tittel er
Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

Du laster ned dansk versjon gratis her:

305 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 3.5.2019.)

 

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018. Kan brukes fritt.

155 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 17.7.2019.)

 

5G-brosjyren STOPP 5G FØR 5G STOPPER DEG: Denne lille folderen er på ett A4-ark. Du kan skrive den ut i farger eller sort/hvitt, eller videresende PDF-fila til hvem du vil, trykke den opp, og dele den ut.

237 Nedlastinger

Lydfiler: intervjuer

Sommeren 2019 gjorde Radio Modum, en lokalradio i Buskerud, et par intervjuer med meg. Vil du høre dem eller laste dem ned, finner du dem her. Hvert av dem tar rundt 20 minutter:

Intervju nr. 1: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om hvordan elektromagnetisk stråling fra AMS-målere og 5G-nettet påvirker oss.mp3

Intervju nr. 2: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om elektromagnetisk stråling – Hva slags virkning har den på dyr?