Utredninger, bøker, m.m. å laste ned/bestille

Nettopp publisert:

Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.

805 Downloads

 

Juridiske utredninger, opprop, m.m. (nyeste øverst)

Københavner-resolusjonen om 5G, se bloggpost 29.05.2019 for omtale. Møtet som står bak resolusjonen, er omtalt i bloggposter 06.05.201911.05.2019, og 14.05.2019.

153 Downloads

 

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.

444 Downloads

 

Bonnor Advokater: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.

565 Downloads

 

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.

1316 Downloads

 

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider), kan lastes ned gratis her. Mer omtale og for å bestille som bok: HER. Kan brukes fritt.

3550 Downloads

 

Bård-Rune Martinsen: Vurdering av informasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern om helseaspekter ved stråling fra AMS (smartmålere), rapport, Martinsen Consultancy, 18. oktober 2018, Versjon 1.1. Kan brukes fritt.

Antall nedlastninger fra denne siden:

50 Downloads

 

 

Annen litteratur:

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien og elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag.
Bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, 2018 [Her inngår et bredt anlagt kapittel om WiFi i skolen som gir god oversikt: E. Flydal: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, 52 sider.].
Bestilles i nettbutikken til Z-forlag.

Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet, Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2002. Engelsk oversettelse: «Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience», 2005: Les mer om boka og formater i bloggpost 30.04.2019.
Du laster ned gratis her. Kan brukes fritt.

134 Downloads
28 Downloads
44 Downloads

 

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som blant annet inneholder den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier:
Full tittel er
Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

Du laster ned dansk versjon gratis her:

Antall nedlastninger fra denne siden:

0 Downloads