Bøker, og artikler, utredninger og radioinnslag du kan laste ned

Bestillingsskjema for bøker: HER.
På siden Retteark, referanselister og tilleggsinformasjon vil du finne oppdateringer og litteraturlister med klikkbare lenker til bøkene.

Bøker:

NY! Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg) Bestilles som trykt bok HER.

Her forklares både bevisene fra «Halden-saken» og en rekke nye bevis levert til anken som skal opp for lagmannsretten høsten 2022. Alle lenker til kildene er kortlenker, så de lett kan skrives av.

Du kan også laste ned boka gratis, men du advares: Fila er stor og boka upraktisk på skjerm. Fordelen er aktive lenker.


115 Nedlastinger

 

Einar Flydal og Else Nordhagen: «Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa», Foreningen for EMF-reform, 2021 (285 sider): Boka forklarer og omtaler elektromagnetiske pulser og skitten strøm og hva man vet om helsevirkningene. Og den beskriver testresultater av målerne som nettselskapene har plassert ut i Norge:
Tester, teori og medisinsk erfaring viser at helseplager er påregnelige. Boka har derfor generell verdi for alle som vil sette seg inn temaet, både teknologer, jurister og forbrukere. Bestilles som trykt bok HER. (2. opplag)

Lastes ned gratis her:


960 Nedlastinger

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider)
UTSOLGT. En hel lærebok om hva forskningen sier, hvordan grenseverdiene blir til, hvordan målerne virker, hvilke erfaringer folk har, hva det er som gjør at en del folk kan bli akutt syke, mens alle kan få alvorlige helseskader på sikt. Du hopper kanskje over jussen og går rett på det store vedlegget (207 sider). Ingen tekniske eller medisinske forkunnskaper er nødvendig.
Kan lastes ned gratis her. Mer omtale: HER.


5268 Nedlastinger

Susan Pockett: «Stråletåka – Helse- og miljøforurensningen fra mikrobølgene» (Z-forlag, 237 sider). Boka viser – svært solid og detaljert – hvordan et lite mindretall forskere med sterke forsvars- og næringsinteresser i ryggen driver et narrespill gjennom ICNIRP og WHO der de – bevisst – underslår etablert kunnskap. Mer omtale: HER. Kan også bestilles i bokhandel.

Einar Flydal og Else Nordhagen (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø» (Z-forlag, 590 sider). Med bidrag fra: Martin L. Pall / SCENIHR, EU-kommisjonens vitenskapelige komité for tilsynekommende og nylig identifisert miljørelatert helserisiko / David Carpenter / Cindy Sage / Lennart Hardell / Bård-Rune Martinsen / Christian F. Jensen. Boka er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.
Mer omtale og for bestilling: HER, eller i bokhandel.

Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 3. opplag. Boka gir deg en vakker, morsom, spennende og skremmende leseropplevelse. Samtidig får du en «dannelsesreise» gjennom kunnskapen på feltet – fra 1700-tallet til i dag, fra cellebiologien til kosmos. Krever ingen forkunnskaper.
Bestilles HER, eller i bokhandel.

Flydal, Einar: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, artikkel, 52 sider. Dette er en oversiktsartikkel med utgangspunkt WiFi i skolen. I følge Helsemagasinet våren 2018: «Det beste som hittil er skrevet på norsk.» Fra boka Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, 2018 (utgått fra forlaget). Last ned her:


957 Nedlastinger

Granlund-Lind, Rigmor & Lind, John: Svart på vitt, Röster och vittnesmål om elöverkänslighet, Mimers Brunn Kunskapsförlaget 2002. Engelsk oversettelse: «Black on White.Voices and Witnesses about Electrohypersensitivity. The Swedish experience», 2005: Les mer om boka og formater i bloggpost 30.04.2019.
Forfatterne har fristilt boka til gratis distribusjon.


752 Nedlastinger


28 Nedlastinger


44 Nedlastinger

Bertil Flöistrup: Vädersjukdomar och luftjoner, Resume och rapport över biomedicin och jonterapi, Fragaria, 1981. Hvordan alt liv påvirkes av elektriske ladninger og de store elektriske kretsløp i naturen, er gammel, etablert kunnskap som lett går i glemmeboken. Å forstå mer av dette bidrar til å forstå hvorfor vi påvirkes av moderne bruk av trådløs kommunikasjon, og hvorfor noen påvirkes langt mer enn andre. Medisineren Flöistrups bok gir en bred, populærfaglig innføring i forskningen såvel som i opplevelsene. Forfatteren og hans familie har fristilt boka til gratis distribusjon.


2357 Nedlastinger

Utredninger, artikler, notater, opprop, brosjyrer, m.m. (sist lagt ut står øverst)

Tove K. Jensen: Sammenligning, v. 1.0, PDF, 105 sider.
Systematisert samling av klipp fra kilder som viser gapet mellom påstandene om stråling, helse og miljø fra vårt nasjonale strålevern DSA og ICNIRP, opp mot forskernes funn.

197 Nedlastinger

 

EMF Consult AS: Test av ledningsbundet spenningsstøy («skitten strøm») fra forskjellige generasjoner strømmålere, rapport 13.10.2021, pdf, med omtale av Einar Flydal og Else Nordhagen 15.10.2021.


457 Nedlastinger

Engelsk versjon her:


183 Nedlastinger

 

Jose A. Martinez: «Den epidemiologiske studien av «Moskva-signalet» – 40 år etter», norsk oversettelse ved Paul Arthur Ingebretsen og Einar Flydal, av originalen The “Moscow signal” epidemiological study, 40 years on, Rev Environ Health 2019;34(1):13-24, https://doi.org/10.1515/reveh-2018-0061

262 Nedlastinger

 

Dr. Magda Havas (PhD): Stråling fra trådløs teknologi påvirker blodet, hjertet og det autonome nervesystemet, PDF, 2021

Kjenner du noen som mener at mikrobølget stråling svakere enn Strålevernets grenseverdier ikke gir helseskader? Da kan du sende dem den artikkelen du finner her: Den er på norsk, ganske lettlest og oversiktelig.

Originaltittel: Havas M. Radiation from wireless technology affects the blood, the heart, and the autonomic nervous system. Rev Environ Health. 2013;28(2-3):75-84. doi: 10.1515/reveh-2013-0004. PMID: 24192494. Oversettelsen til norsk gjort med forfatterens tillatelse av Else Nordhagen og Einar Flydal 2021. Enkelte forklarende klammeparenteser er lagt til av oversetterne.

526 Nedlastinger

 

Robert O. Becker: «Elektromagnetisme og livet» (9 sider), fra boka Marino, A. (ed.): Modern bioelectricity, Marcel Dekker Inc., 1988:

Robert O. Becker var en av de virkelig store pionerene innen moderne forskning på bioelektrisitet. Hans historiske gjennomgang av forskningsfeltets utvikling er populærfaglig skrevet. Den kaster lys over dagens vern av de gamle dogmene som lever videre innen medisin, biologi og fysikk, og blokkerer for en mer moderne – og mer korrekt – forståelse. Se mer omtale i bloggpost 5.7.2021.

146 Nedlastinger

 

Biological effects and health hazards of MW radiation Proceedings of an international symposium, Warsaw 15.-18. October 1973, Polish Medical Publishers, 1974.

Dette store dokumentet (26,5 Mb) utgjør konferansepapirene fra en stor WHO-konferanse om mikrobølger og biologiske virkninger der Øst og Vest møttes. De hadde en god dialog, selv under den kalde krigen, men konstaterte at de sto langt fra hverandre i strålevernpolitikken: Vest hadde store vansker med å akseptere skader uten oppvarming. For Øst var de selvsagte.

Spesielt interessant er det f.eks. at selveste Herman Schwan, som var opphavsmannen til USAs oppvarmingsbaserte grenseverdier, på møtet var åpen for at det også fins skadevirkninger ved lavere eksponering. Det har jo strålevernmyndighetene i Vest siden benektet kan være mulig. Det ville jo bety at grenseverdiene er satt for høyt. Derfor kan jo heller ikke el-overfølsomhet aksepteres, og må benektes så lenge det går – i strid med et forskningsmateriale som stadig blir mer omfattende.

80 Nedlastinger

 

R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G mobilnettverksteknologi under reelle forhold, fra Toxicology Letters 323 (2020) 35–40, norsk oversettelse. En viktig forskningsartikkel som forklarer og dokumenterer forskningsstatus og hvorfor en del forskningsrapporter ikke finner skadevirkninger.


950 Nedlastinger

Last ned «5G – Ute av syne, ute av sinn – gatemøbler som skjulested for små celler», brosjyre på norsk. (9 A4-sider)

Brosjyren kan spres fritt. Forfatter og Copyright © 2020:
Dr.-Ing. Martin H. Virnich, ibu – Ingenieurbüro für Baubiologie und Umweltmesstechnik, Mönchengladbach, Tyskland, https://baubiologie-virnich.de/. Originalens tittel: 5G Aus den Augen, aus dem Sinn – Stadtmöbel als Verstecke für Small Cells
https://baubiologie-magazin.de/downloads/5g_small_cells.pdf. Oversettelse: E. Flydal.


287 Nedlastinger

 

Else Nordhagen og Einar Flydal: Strålevernet bygger slett ikke på konsensus, men på et lite nettverk med sterkt avvikende oppfatninger om helsevirkningene, PDF-notat, 06.08.2020


179 Nedlastinger

«Virkninger av trådløs 5G-kommunikasjon på menneskers helse», Briefing til Europaparlamentet om 5G fra European Parliamentary Research Service, PE 646.172 NO februar 2020


502 Nedlastinger

Einar Flydal og Else Nordhagen: Knask eller knep? Om grenseverdier og forskning på el-overfølsomhet, notat, 16 sider, 4.6.2020
Notatet viser historikken bak norske helsemyndigheters syn på el-overfølsomhet, og dokumenterer at dette hviler på forskningsmetoder som ikke lenger anerkjennes og ikke kan påvise at el-overfølsomhet ikke er vitenskapelig forankret som diagnose, slik det legges til grunn i helsevesenet. Svikten gjelder også fundamentet for FHI-rapport 2012:3. Notatet summerer begrepsavklaringer, detaljert kritikk av metodegrunnlaget, og gir en kommentert litteraturliste.


404 Nedlastinger

Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. (Versjon 1.02 med enkelte rettelser/forbedringer, oppdatert 28.5.2020.)


731 Nedlastinger

EMF-Consult AS: Måling av elektromagnetiske felt – Bruk av neodym-magneter for å stoppe stråling fra AMS, Rapport, 16.03.2020, Kan lastes ned gratis her. Konklusjonen er: ingen målbar virkning.


387 Nedlastinger

Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019, se bloggpost 05.06.2019. Kan brukes fritt.


1715 Nedlastinger

Københavner-resolusjonen om 5G, se bloggpost 29.05.2019 for omtale. Møtet som står bak resolusjonen, er omtalt i bloggposter 06.05.201911.05.2019, og 14.05.2019.


490 Nedlastinger

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019. Kan brukes fritt.


1250 Nedlastinger

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider.
English translation:
LEGAL OPINION on whether it would be in contravention of 
human rights and environmental law to establish the 5G-system in Denmark, 2019, written by attorney-at-law (L) Christian F. Jensen, Danmark, 75 pages.

 
1152 Nedlastinger

 
516 Nedlastinger

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018. Kan brukes fritt.


2656 Nedlastinger

Bård-Rune Martinsen: Vurdering av informasjon fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Statens strålevern om helseaspekter ved stråling fra AMS (smartmålere), rapport, Martinsen Consultancy, 18. oktober 2018, Versjon 1.1. Kan brukes fritt.


Antall nedlastninger fra denne siden:
674 Nedlastinger

EUROPAEM-retningslinjene 2016, som blant annet inneholder den europeiske miljømedisinerforeningens forslag til grenseverdier:
Full tittel er
Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011)

Du laster ned dansk versjon gratis her:


643 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 3.5.2019.)

 

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 2020. Kan kopieres fritt.


483 Nedlastinger
(Telleverket ble først slått på 17.7.2019.)

 

5G-brosjyren STOPP 5G FØR 5G STOPPER DEG: Denne lille folderen er på ett A4-ark. Du kan skrive den ut i farger eller sort/hvitt, eller videresende PDF-fila til hvem du vil, trykke den opp, og dele den ut.


608 Nedlastinger

Fra rettsaken i Halden 19.-21. mai 2021

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har videresendt via YouTube fra tingretten i Halden på kanalen EMFacetsOpptakene vil bli liggende uredigert. (Vi vil fjerne «tomrommene» når vi rekker å få det gjort.)

Her finner du saksøkersidens ekspertvitners presentasjoner. Pek og klikk for å laste ned:

Else Nordhagens presentasjon

Odd-Magne Hjortlands presentasjon

Einar Flydals presentasjon
Einar Flydals manus

Magda Havas sin presentasjon (stor fil)

David O. Carpenters presentasjon

Saksøktes ekspertvitner brukte ikke noen skriftlig presentasjon eller lysark.

 

Noen historiske dokumenter der norsk helsepolitikk vedr. helsevirkninger fra EMF og el-overfølsomhet formes:

(De to dokumentene kan lastes ned. Men du må lete litt etter de rette knappene.)

NOU 1995: 20 Elektromagnetiske felt og helse. Forslag til en forvaltningsstrategi:
https://www.nb.no/statsmaktene/nb/ca23ca7fdde139fb202a813d16eac456?index=1#0

Statens helsetilsyns utredningsserie 4-97: El-overfølsomhet,
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009031704037?page=9

Podcaster/Lydfiler: intervjuer og samtaler

Fra Thomas Hylland Eriksens blogg:

Episode 10. Einar Flydal, som kjenner telekom-industrien fra innsiden, forklarer hvordan fiberoptikk, satellitter og trådløshet er et produkt av nettverksøkonomien, og hva smarttelefonens dominans i våre liv har å gjøre med dette.

Episode 11. Samfunnsviteren Einar Flydal, som i episode 10 forklarte sammenhengen mellom overgangen til nettverksøkonomi, privatisering og smarttelefonens verdensherredømme, tar i denne episoden opp et enda mer omstridt tema, nemlig de potensielle skadevirkningene av elektromagnetisk stråling fra trådløse nettverk.

Radio Modum: Sommeren 2019 gjorde Radio Modum, en lokalradio i Buskerud, et par intervjuer med meg. Hvert av dem tar rundt 20 minutter:

Intervju nr. 1: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om hvordan elektromagnetisk stråling fra AMS-målere og 5G-nettet påvirker oss.mp3

Intervju nr. 2: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om elektromagnetisk stråling – Hva slags virkning har den på dyr? 

Intervju nr. 3: Radio Modum v/ Tormod Røren – Natur, Hage og Miljø – Einar Flydal om elektromagnetisk stråling