Verdensomspennende støtte for at USAs høyesterett må revidere telekomloven

USAs høyesterett, fotografert av rettens egen administrasjon

Mer enn 290 organisasjoner og en del enkeltpersoner kloden rundt ber nå USAs høyesterett om en viktig lovtolkning. Det kan åpne for at helse- og miljøinnvendinger mot mobilmaster kan bli hørt.

I dag er nemlig slike innvendinger forbudt å ta opp i USA. Det er en lov fra 1996 som gir telekombransjen en slik ekstrem beskyttelse. 

Hvis USAs høyesterett velger å behandle begjæringen som er sendt inn, må den ta stilling til to spørsmål … Les mer “Verdensomspennende støtte for at USAs høyesterett må revidere telekomloven”

Vil USAs høyesterett svekke loven som ga telekombransjen det store armslaget?

USAs høyesterett, fotografert av rettens egen administrasjon

En ganske snedig anmodning til USAs høyesterett kan gjøre slutt på telekombransjens ekstremt omfattende adgang til å overkjøre lokaldemokratiet og delstatenes rettssystem.

Det er dette som er håpet til Arthur Firstenberg. Han forteller om det i rundbrevet som dukket opp den 27. oktober. Her får du teksten på norsk, med min lille innledning. Les mer “Vil USAs høyesterett svekke loven som ga telekombransjen det store armslaget?”