Smartmåler- og annen EMF-info

På denne siden samler jeg lenker som kan være nyttige, enten du ønsker å vite mer om smartmålere, søke fritak for smartmåler – før den skal installeres eller etter at den er installert, skjerme deg og finne tekniske løsninger, eller finne likesinnede. Du finner også en rekke lenker til annet, mer generelt stoff om elektromagnetiske felt og helsevirkninger.

Siden er meget ufullstendig og kompletteres sjelden. Send meg gjerne tips om nyttige lenker eller om feil! Bruk “Hjelp og kontakt”-skjemaet.

Jeg kan ikke ta ansvar for kvaliteten på annen informasjon enn det jeg har laget selv.

Einar Flydal

Mal for å klage over manglende fritak for “skitten strøm”

Ny mal per 23.11.2023. Last ned malen HER (*.docx-format) eller HER (*.rtf-format)

Mal per 25.08.2023 for krav om midlertidig forføyning mot nettselskap som truer med å stenge strømmen, eller alt har gjort det

Se bloggpost 25.08.2023

Framgangsmåte per 3.11.2022 for å søke fritak fra AMS-måler  – gjelder mikrobølger og/eller skitten strøm fra måler

For å få legeattest til bruk for fritak fra AMS-målerens sender og/eller fra selve måleren, se framgangsmåten du finner i bloggpost 12.12.2022. Denne framgangsmåten er formet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og skriv, og etter dommen i Borgarting lagmannsrett 3. november 2022.

 

Egen ressursside om AMS-målere: ekspertvitnemål i retten, ekspertutredninger, forskning spesifikt om AMS-målere:

Gå her til siden AMS-/smartmålerstoff – ressursside

 

Intro-video

Slik søker du fritak fra “smart” strømmåler (AMS) fort og greit

Her er mitt nyeste forslag til hvordan du går fram (sist justert 4.2.2019):

Fritak betyr at du får ny måler, men at kommunikasjonskortet skal være fjernet eller de-aktivert før installasjon av måleren. Alle fritak er midlertidige, inntil NVE skal vurdere situasjonen en gang etter januar 2019.

  1. Skaff deg legeattest på at du forteller legen at du reagerer på elektromagnetiske felt, og er engstelig for helseskader fra AMS (“smartmåler”). En slik attest er ikke i strid med Helsedirektoratets instruks til legene. Det er altså nok med en attest om hva du hevder. Noen verifisering eller at legen selv stiller diagnose, trengs ikke.
  2. Ta gjerne med generell informasjon når du går til legen. Gjør gjerne legen oppmerksom på at du vet at “el-overfølsomhet” ikke er en akseptert diagnose i Norge, men at ICD-10, WHOs diagnosesystem for spesialister, har blant annet følgende valg for “mikrobølgesyke” og andre reaksjoner på EMF: R68.8, T66, W90, Z58.4. Disse brukes i mange land, men ikke i Norge. Det fins hjelp til å stille diagnose i EUROPAEM 2017 og flere andre steder. Du kan eventuelt skrive ut og ta med dette dokumentet: EUROPAEM 2017. Det gir legen relevant informasjon for medisinere, men krever litt lesing.
  3. Hvis legen ikke vil skrive ut attest, så spør om hvorfor. Dersom begrunnelsen er Helsedirektoratets instruks, så be om å få det skriftlig. Det kan komme til nytte.
  4. Forsøk å finne en annen lege, gjerne en miljømedisiner.
  5. Send søknad om fritak til nettselskapet: “Jeg søker herved om fritak fra AMS. Legeattest er vedlagt.” Adresser til nettselskap i Norge finner du langt ute i denne bloggposten.
  6. Ikke akseptér at måler skal installeres først og at man så skal fjerne kommunikasjonskortet seinere hvis noen blir syke. Hvis måler med aktiv kommunikasjon alt er installert og du har fått fritak, bør du purre i ett sett til kortet er fjernet.

Et annet opplegg for søknad, som også tar med begrunnelser knyttet til sikkerhet, personvern, forsikring, m.m., finner du på nettsidene til organisasjonen STOPP smartmålerne. Og en langt mer omfattende mal for krav om fritak finner du her på Smartskandalen.info.

 

Kurs og kursmateriell

Etterhvert er det kommet en del kursmateriell på norsk på nettet. Her er noen tips om slike:

YouTube-kanalen til Folkets strålevern: en rekke små videoer om sentrale tema.

Gratishefte om EMF fra EMF-Consult

Gratiskurs om EMF hos firmaet Powered by Nature

Mine foredrag på YouTube

Filer med foiler m.m. for gjør-det-selv-virksomhet finner du i en del av disse bloggpostene. Du står forøvrig fritt til å klippe og lime fra alle mine bloggposter så lenge det ikke utnyttes kommersielt. Da må du be om tillatelse.

 

Nettsteder

Jeg har ikke gjort noe for å kvalitetssjekke disse lenkene eller nettstedene.

Stopp smartmålerne

Smartskandalen
Arkiv Spm&svar Meninger Smarte agendaer Blod påvirkes Krev fritak Facebook

Folkets Strålevern
Lokallag Globalt Smartmåler Nyheter Video Brosjyrer Spm&svar Facebook Twitter Youtube

FELO
Lokallag Smartmåler Nyhetsbrev Video Rapport Brosjyre Måletjenester Facebook Youtube

EMF Consult
Smartmåler  Spm&svar  Nyheter  EMF i hjemmet  Veileder  Facebook

Softworks:
spm&svar bilder facebook Electrosense Ravnco Baldron EMF Norge

Syk av huset?

Miljøvernforbundet
Elektromagnetiske felter Smartmåler1 Smartmåler2 Facebook

Elfølsom Spicyworks Kaja77 Sven-Inge Johansen Galleri Gråbølsødegården

NRKEn strålende dag Mobiliserer mot stråling Krigen om grenseverdiene

TV2: Therese (43) flykter fra mobiler, strømmålere og trådløse nettverk

Resett: Jeg er ikke syk, Hafslund – AMS er vår tids største personverntrussel

Steigan Første skritt: smarte strømmålere skal brukes til overvåking av boliger i Toronto

YouTube:
EMFacets
Smarte strømmålere ikke så smart likevel ?
Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss Prof. Martin Pall
SmartNett og smarte målere AMS: Visjonene om forretning og miljø, & helseproblemene ingen tenkte på
Er trådløs teknologi virkelig så harmløst som Statens strålevern vil ha det til?
FELO
AMS og mobilmaster – miljøinformasjon til strykkarakter?
Strategier når forståelsesmønstre brytes: Erfaringer med paradigmeskift
Van Rongen,ICNIRP -Spm: Er stråling fra mobil og wi-fi skadelig? Van Rongen svarer: FOLK KAN TRO HVA DE VIL!
David Carpenter, lege : – Bruk av smartmeter er ikke særlig smart
Terje Wulfsberg – Hvorfor du bør si nei til den nye smartmåleren
Anita Westeraas – Vet du at du kan si nei takk til AMS måler?
Speakers Corner Norway – NVE smart meter grilling automatiske målere
Radiorex E6 – Smartmålere NVE og 33 NYHETER
Bjørn Johan Øverbye,lege – Del 1 om den elektriske krop, mobilstråling, etc Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6

Facebook:
Nei til smart meter med mer Vi beholder analoge målere Folkets Strålevern Nei til smartmåler Norge Strålefri barndom Smartskandalen Elfølsomhet FELO FELO Trøndelag EMF-Consult Softworks Nei til Smartmålere – AMS og 5G Nei til smartmeter – Nesodden Trådløst og usynlig stråling fra Smartmålere Smart Agenda NEI til smart målere med kommunikasjons delen som avgir mikrobølgestråling! Miljøvernforbundet Sammen mot AMS stråling i Grenland Eloverfølsomme => Produkter, tiltak og Helseråd som gjør hverdagen bedre! Eloverfølsomme og deres pårørende ang. stråling og helse: InfoWarriors of Norway Stop Smart Meters Scandinavia Nei til AMS/smart målere Norge (med energi politisk info) Elektromagnetisk stråling – En helsekatastrofe

Åpne brev:
Til Den norske stat og energiselskapene i Norge: NEI til smart strømmålere (smart meters) i Norge (5 800 underskrifter)
Til Helse og omsorgsdepartementet: NEI TIL SMARTMÅLERE
Til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE): NEI til AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer) i Norge
Nei til smart strøm

Sverige

Strålskyddstiftelsen
Smartmeter Forskning Arkiv Faktablad Dokumenter Historier Facebook Twitter

Elöverkänsligas Riksförbund
Lokallag Smartmeter Spm&svar Symptom J. Johnson-foredrag B.Trower-intervju Facebook Twitter Youtube

Vågbrytaren
Det trådløse samfunnet Et vackert fängelse – bok
Vågbrytaren Stockholm Smartmeter Elsanering Emf-kilder

Elöverkänsligas förening i Södermanlands Län Elöverkänsligas förening i Stockholms län  Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län  Elöverkänsligas Förening i Norrbotten

Frivolten
Lennart Hardells blogg
Mona Nilsson

Solveig Silverin:
Den Trådlösa Tekniken – Det Tysta Miljögiftet Artikler Utvalgte artikler Naturlig stråling Forskning 1902-2003 Video Blod-hjernebarrieren YouTube

Elektrosmog
BEMI – Bättre Elmiljö
Maxicom
Rtk
Elöverkänslig
Rencke El & Mätteknik

YouTube:
Elöverkänsligas Riksförbund Barrie Trower – om mikrovågsstrålning (svensk text) Strålskyddstiftelsen Cypern skyddar barnen mot strålning från trådlös teknik
Olle Johansson Om faran med WIFI och mobiltelfoni. kort versjon
Professor Olle Johansson om faran med WIFI och mobiltelfoni. Full versjon
Lars Röstlund Skydda mot WiFi
Magnetfält från bildäck
Solveig Silverin: Illustration över hur mycket mikrovågsstrålningen ökat Mikrovågsstrålning skadar vår naturmiljö Rainer Nyberg: Trådlös teknik kommer leda till global epidemi av hjärnskador

Facebook:
WIFI STRÅLNING – HÄLSORISKER – STOP 5G Strålskyddsstiftelsen Elöverkänsligas Riksförbund Elöverkänsliga STRÅLNINGSKÄNNARNA Protest emot den farliga trådlösa strålningen i samhället idag! Stop Smart Meters Scandinavia Vi som vill bo tillsammans i ett område med lägre strålning NEJ till skadlig elektrosmog Telekomstrålningens risker, WiFi, trådlöst och mobiltelefonstrålning m m Elöverkänsligas Förening i Norrbotten strålningen som ger folk demens sjukdomar

SKRIVERUNDER.COM:
Protest emot den farliga trådlösa strålningen i samhället idag!
SKRIV UNDER FÖR NEJ TILL TVÅNGSEXPONERING AV MIKROVÅGSSTRÅLNING FRÅN MOBILANTENNER I HEM OCH SKOLA

 

Danmark

StopSmartmeter.dk
Rettsinformation Overvåkning Problematiske grenseverdier Slik kan du hjelpe

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
En bønn til energiministeren Svar Legeerklæring Måling RF Bok Facebook

EHS Foreningen for Elektro Hyper Sensitive
Smartmeter Råd Fjernlest elmåler Symptomer Nyhetsbrev Facebook

May Day
Trådløs teknologi Sammendrag Bioinitative-rapporten (dansk)   Facebook

Emf og helse – helbredseffekter fra magnetfelter v/ Neil Cherry

E-stress
Symptomer Emf-flyktninger Forsikringsselskaper Spm&svar Video Litteratur Facebook

Facebook:
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation EHSforeningen Stop Smart Meters Scandinavia Brug af skadelig trådløs teknologi på skoler og i institutioner May Day – For Health And Freedom E-stress Gruppen imod mobil- og trådløs stråling i Danmark Forældre i Danmark mod Wifii – Parents in Denmark against Wifi

SKRIVUNDER.NET
Imod mikrobølgebestråling af befolkningen

 

Finland

Between a Rock and a Hard Place
Foredrag Videoer Rapporter

Säteileekö? (Stråling?)
Blogi Erja Tamminen
SÄHKÖÄ ILMASSA (Den elektriske luft) 328s
Sähköherkät ry

Facebook: Sähkömagneettinen terveys Säteileekö?

 

Andre nettsteder og grupper i utlandet

Det fins grupper overalt der smartmålerne plasseres ut.

http://www.smartmetersdanmark.com/ (se i menyen der)

The People’s Initiative (lenkesamling, California)

Kunnskap om stråling fra elektromagnetiske felt generelt og fra mikrobølget kommunikasjon spesielt

EMF Consult AS sitt innføringshefte om elektromagnetiske felt

KunnskapsstatusEMF-EFlydal09082016-v1.02

Mine bloggposter der smartmålere er omtalt

Søk her på smartmåler. Søk her på AMS. Søk her på smarte målere. Eller søk på andre ord i søkefeltet til venstre under menyen.

Mine foredrag der smartmålere er omtalt

Smarte strømmålere ikke så smart likevel?

SmartNett og smarte målere AMS: Visjonene om forretning og miljø, & helseproblemene ingen tenkte på

Er trådløs teknologi virkelig så harmløst som Statens strålevern vil ha det til?

Andre YouTube-videoer på norsk om smartmålere

Bruk av smartmeter er ikke særlig smart

Andre YouTube-videoer

Knuse mobilen og leve uten? Videomontasje (britisk med portugisisk tegnefilm)

Danmarks Radio utfører en enkel, test av følsomhet for WiFi: https://www.youtube.com/watch?v=_xeWmi9M1_M