Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader

fra: www7sky.life

At mikrobølger fra mobiler, AMS-målere, WiFi og liknende er “ikke-ioniserende”, er en hovedgrunn til at radioingeniører og -fysikere ikke har akseptert at slikt kan gi helseskader. Det ville være i strid med grunnleggende fysiske lover, har de ment. Dette bygger strålevernet og helsevesenet på.

Men der tok de ganske enkelt feil. Her får du forklaringen som enhver radiofysiker vil forstå. Den står i et lite notat som jeg har oversatt fra tysk, og som er til å forstå for oss alle. Les mer “Forklaringen som også radiofysikerne forstår på hvordan stråletåka skader”

Strålefysikk for politikere, helsebyråkrater og miljøbevisste

Det er vanskelig å fatte hvor mye strålingen fra mobiler, WiFi, smartmålere, babycalls, “skitten strøm” etc. egentlig betyr i det store bildet. Minst like krevende er det for beslutningsfattere og andre amatører i strålefysikkens verden å få tilstrekkelig fast grunn under føttene når det skal treffes beslutninger om WiFi i skolen, “smarte” strømmålere, og mobilmaster.

Her får du litt hjelp fra to briter til å se de store linjer: de forteller at eksponeringen har steget det siste hundreåret til rundt 100.000.000.000.000.000 ganger den naturlige bakgrunnsstrålingen som vi er utviklet for å nyttiggjøre oss, og nærmer seg nå energinivået til fullt solbad – 24 timer i døgnet. Hvordan treffer man beslutninger når eksperter hevder at man ikke vet med full “vitenskapelig sikkerhet” om slik eksponering gir skadevirkninger, mens man forstår at tvilen nok i praksis er av teoretisk art? Les mer “Strålefysikk for politikere, helsebyråkrater og miljøbevisste”