Formann for miljørettkomiteen i den tyske advokatforeningen advarer mot 5G

Prof. Müggenborg, leder av Tysklands advokatforenings miljøjussutvalg

I en artikkel i Natur und Recht, et tidsskrift for miljøjuss, retter lederen for den tyske Advokatforeningens miljøjussutvalg, prof. Müggenborg, sterk kritikk mot utbyggingen av 5G.

Han betegner 5G som åpenbart uforsvarlig, og kritiserer ICNIRP som partisk og EUs beslutninger på feltet for “uforståelige” utfra kunnskapsstatus på feltet.

Statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland inviterte nylig til digitalt toppmøte. Der presenterte de “en historisk satsing på 5G og bredbånd i Distrikts-Norge”.

Skal vi tro prof. Müggenborg, kan den satsningen bli “historisk” først og fremst gjennom miljøødeleggelsene som kan følge i kjølvannet. 

Det bør brygge opp til krav fra miljøorganisasjoner og alle miljøbevisste om stans i utbyggingen og konsekvensutredninger av 5G også i Norge. Les mer “Formann for miljørettkomiteen i den tyske advokatforeningen advarer mot 5G”