– Gravid? Få laptop’en vekk fra kroppen!

Dette rådet fra forskere burde ha kommet fra Statens strålevern, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Arbeidstilsynet, fagforeningen, Telenor og Elkjøp. Men du får det fra meg i stedet. For jeg har gjort noe sjeldent. Jeg har sett etter i forskningslitteraturen om hva den forteller om laptop’er og helse, og da er dette konklusjonen:

– Er det noe sted en laptop ikke bør være, så er det nær magen til en som er gravid. Ikke en gang nær kroppen. For laptop’ene kan ha elektromagnetiske felt (EMF) som rekker langt ut, og som langt overskrider både myndighetenes og andres grenseverdier. Laptop’ene produserer strømfelt i kroppen til både mor og barn som lett ligger langt over hva som er tilrådelig, både for å beskytte mot økt kreftrisiko og mot andre biologiske effekter som kan være skadebringende.

Bellieni&al-Fig&Tab

Figurer fra Bellieni et al 2012

Les mer “– Gravid? Få laptop’en vekk fra kroppen!”