5G og korona: Hva er det egentlig FHI kartlegger?

I dag fikk jeg det siste spørreskjemaet fra Folkehelseinstituttets korona-undersøkelse blant eldre: “Seniorkohorten”. 

Det fikk meg til å undres over hva forskerne egentlig kartlegger, og hva de selv tror at de kartlegger. Gjør de en kjempestor metodefeil?

For vi står jo overfor to store miljøstressorer som er kommet over oss samtidig – 5G-utbyggingen og Covid 19-pandemien. Begge er godt verifiserte. Symptomene er omtrent de samme, og data om 5G-utbyggingen kartlegges neppe …

Les mer “5G og korona: Hva er det egentlig FHI kartlegger?”