En aprilsnarr om kreft og smarttelefoner

5G mast i brann, og reklame fra Revisorforeningen (kollasj)

Det kom nylig enda en forskningsrapport om kreft og mobiltelefoner. Og enda en gang kan bransjen og Strålevernet bruke den til å hevde at kreftfaren ganske enkelt er oppspinn – “for den viser seg jo ikke”.

Og typisk nok er enda en gang minst én av forfatterne, Joachim Schüz, blant “de vanlige mistenkte” med nær forbindelse til interesseforeningen ICNIRP. Han holder seg konsekvent med forskningsmetoder som alltid fører til at man ingen sammenhenger finner: Les mer “En aprilsnarr om kreft og smarttelefoner”