Nytt nettmøte søndag kl. 18 om AMS-målerne: dommen, legeattest, økonomien og anke. Meld deg på!

Søndag den 13. november kl. 18:00 – 19:30 vil advokat Hugo P. Matre og Einar Flydal på ny gjennomgå dommen som falt i lagmannsretten nylig, der de 9 saksøkerne tapte og må betale 1,65 millioner NOK.

Med litt mer hjelp klarer vi å dekke de idømte saksomkostningene. Samtidig er vi i gang med å finansiere veien videre – sammen med alle dere som bidrar. Og dere andre vil vi gjerne også ha med!

Programmet for nettmøtet, påmeldingslenke og dagens økonomiske statusrapport finner du her. Les mer “Nytt nettmøte søndag kl. 18 om AMS-målerne: dommen, legeattest, økonomien og anke. Meld deg på!”

AMS-dommen: Stor entusiasme, men klarer vi å finansiere anken?

Entusiastisk iillustrasjon laget av Ralf Peschel

AMS-saken er vår nasjonale prøvesak om elektromagnetisk stråling, helse og miljø, og må ikke stanse opp i rettssystemet! Den gjelder ikke bare dem som kjenner plagene fra AMS-målere og andre mikrobølgekilder på kroppen hver dag, men oss alle og våre barn.

Klarer vi å dekke de idømte sakskostnadene? Det gjenstår nå bare kr. 387 000, men de må på plass innen onsdag! Det må bare gå! Og klarer vi å finansiere en anke til høyesterett, eventuelt videre til Strasbourg?

Vi har nå tilgang på unikt juridisk materiale basert på EU-/EØS-retten. Det styrker en anke til høyesterett. Men mye gjenstår på finansieringen og tidsfristene er knappe.

Her får du dagens økonomiske situasjonsrapport, og en oppfordring om snarlig handling å sende videre til venner og bekjente. Les mer “AMS-dommen: Stor entusiasme, men klarer vi å finansiere anken?”

AMS-dommen: Garantiene kommer inn! Blir du med på å anke til høyesterett?

Det er sure penger, men de som har garantert, stiller opp!  Om alle innfrir sine løfter, skal vi klare å stille de 1,65 millioner som trengs for å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. 

Og anker vi saken til høyesterett, skal vi kreve pengene tilbake! Vår vurdering er at dommen bør ankes – av mange flere grunner.

Nå haster det at du registrerer deg, om det skal bli mulig. Ankefristen er 3. desember, finansieringen må på plass, og mye må forberedes … Les mer “AMS-dommen: Garantiene kommer inn! Blir du med på å anke til høyesterett?”

AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre

Hvor vi er i dag og hvor vi må være den 17. november

Saksøkerne i AMS-saken som gikk for Borgarting lagmannsrett i september, tapte saken på noen formaliteter og må ut med 1,65 millioner til å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. Vi har derfor – dessverre – måttet kalle inn garantibeløpene fra alle som bidrar til saken. 

Samtidig gir dommen et godt grunnlag for å anke saken til høyesterett eller ta den videre til EMK: Dommen er et “Kinderegg”. Den gir en stor gevinst til alle som opplever helseplager fra AMS-målere. Dette får du mer om på nettmøtet i kveld kl. 18 (se under).

Her får du mer om økonomien. Les mer “AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre”

AMS-rettsaken: Skulle du gjerne hørt ekspertvitnet Beatrice Golomb?

Medisiner og fysiker Beatrice Golomb under en pressebriefing om årsaken til Gulfkrig-syndromet, da soldater ble rammet av diffuse helseplager som kunne knyttes til oksidativt stress.

Den amerikanske forskeren Beatrice Golomb er ukjent for de fleste i Norge. Hun deltok som ekspertvitne i rettsaken om AMS-målere og helsevirkninger fra mikrobølget stråling og skitten strøm som gikk for lagmannsretten i Borgarting 5.-9. september.

Beatrice Golomb er medisiner og fysiker. Hun leder et ganske så tverrfaglig forskningsteam ved University of California San Diego (UCSD). Teamet forsker på oksidativt stress og forbindelser til ulike miljøstressorer, deriblant elektromagnetiske felt fra menneskeskapte kilder.

Beatrice har sendt meg foilene til et foredrag om AMS-målere og helse, sammen med sitt eget lydopptak. Det får du her.

Les mer “AMS-rettsaken: Skulle du gjerne hørt ekspertvitnet Beatrice Golomb?”

AMS-måler-saken: Rettssak om helsevirkningene lukket for dem den gjelder?!

Slik, bak skjerming og metallslør, lever de hardest rammede. Leger kloden rundt advarer mot at det blir stadig fler. Helse-Norge holder på at det bare “sitter i hodet”.

Den 5.-9. september går den store ankesaken om helsevirkningene fra AMS-målerne for Borgarting lagmannsrett. Dagsprogrammet er klart, retten er åpen og saken er viktig for mange.

Men de som saken angår mest, får ikke følge den: Lagmannsretten har så langt bestemt at det ikke skal være adgang til å følge saken over video for andre enn partene i saken, og at andre får stille opp i lokalet. Der er det plass til maks 20 personer.

I salen er det WiFi som ikke vil bli slått av – av praktiske grunner. El-overfølsomme og deres interesseorganisasjon FELO kommer altså neppe til å befinne seg i salen heller. 

Hvorfor skjer dette? Les mer “AMS-måler-saken: Rettssak om helsevirkningene lukket for dem den gjelder?!”

AMS-målerne for lagmannsretten: Investor garanterer for resten!

… for at man blir syk av de nye målerne, uttalte en sjef i kraftselskapet til Halden Arbeiderblad …

En investor har tatt kontakt med aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! og har nå garantert for NOK 500 000:

– Det går bare ikke an å herje med folk slik nettselskapene har gjort i AMS-saken!, var en av kommentarene som fulgte med garantien. – Og vi må få slippe slik forurensning inne i våre egne hjem!

Dermed er resten av beløpet vi har budsjettert for saken på plass!

Les mer “AMS-målerne for lagmannsretten: Investor garanterer for resten!”

AMS-måler-saken: Partenes sluttinnlegg finner du her

Den 5.-9. september går den store ankesaken om helsevirkningene fra AMS-målerne for Borgarting lagmannsrett. 

Her kan du hente ut partenes “sluttinnlegg”. Advokatene leser dem høyt ved rettssakens begynnelse, etterfulgt av en bevisgjennomgang. Sluttinnleggene beskriver partenes ulike syn på hva saken gjelder, og hva dommen bør bli.  Les mer “AMS-måler-saken: Partenes sluttinnlegg finner du her”

AMS-målerne: Slik gjør du for å følge ankesaken i salen eller på egen skjerm

Den 5.-9. september går den store ankesaken om helsevirkningene fra AMS-målerne for Borgarting lagmannsrett. Det er en sak som mange vil få med seg – i salen, eller fra egen skjerm, og her får du oppskriften.

Vinner strømnettselskapet Elvia, som støttes av NHO-organisasjonen Energi Norge, kan Elvia – og snart også de andre nettselskapene – få rett til å tvangsinstallere AMS-målere, også hos dem som motsetter seg det av helsemessige grunner. 

Hvis retten derimot slår fast at helseinnvendingene til saksøkerne slett ikke er så “åpenbart grunnløse” som nettselskapene, NVE, Strålevernet (DSA) og helsevesenet vil ha det til, åpner det for anerkjennelse av at svært mange kan ha helseplager og -skader av AMS-målerne og liknende sendere, hva enten de vet årsaken selv eller ikke.

Dette er den viktige pilotsaken som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har jobbet i flere år for å få opp for retten. Vinner saksøkerne, kan det bli en seier for helse og miljø. Og da vil det fort bli en del som det må tenkes om på …

Les mer “AMS-målerne: Slik gjør du for å følge ankesaken i salen eller på egen skjerm”