5G: Slik argumenterte Action Against 5G i Storbritannias høyeste forvaltningsrett

Demonstranter foran forvaltningsretten i Westminster. Hver pappfigur symboliserer folk som må holde seg vekk fra byen for ikke å bli for syke.

Jeg skrev den 7. februar om klagen om 5G og helseskader som ble behandlet i Storbritannias øverste forvaltningsdomstol – som holder til i Westminster sammen med britisk høyesterett. Det er Action Against 5G som anklager forvaltningen for å feilinformere befolkningen om helserisikoer ved 5G spesielt og mer generelt fra mikrobølget stråling.

Klagen går blant annet ut på at selv om ICNIRPs retningslinjer erkjenner potensialet for skadevirkninger i stor stil, forsikrer britisk forvaltning om at skadevirkninger ikke er mulig.

Her følger en særdeles nøktern omtale av klagernes saksframlegg, selv om omtalen omtalen er hentet fra Action Against 5G sitt nettsted. Les mer “5G: Slik argumenterte Action Against 5G i Storbritannias høyeste forvaltningsrett”

Gjennombrudd i nederlandsk rett om helserisiko ved stråling svakere enn ICNIRPs grenseverdier

Julaften sendte Wilma de Jong, Nederland, ut en julegave over nettet: Hun hadde fått forvaltningsdomstolens kjennelse på at ICNIRPs retningslinjer ikke er sikre nok til å utelukke økt helserisiko ved eksponering langt svakere enn ICNIRPs grenseverdier, og at forskningen tyder på at det tvert om er slik.

Det Wilma de Jong har oppnådd så langt, kan virke lite, men er viktig. Det er det samme som vi vil ha gjennomslag for i Norge: Det er økt helserisiko også godt under ICNIRPs grenseverdier. Grenseverdiene må derfor revurderes. Les mer “Gjennombrudd i nederlandsk rett om helserisiko ved stråling svakere enn ICNIRPs grenseverdier”