Dr. Schnabel og hans ansiktsmaske mot virus – og hva den kan lære oss om smitte, klima og miljø

Dr. Schnabel var en kjent figur i flere hundre år i Europa:

Det var navnet på pestlegene som kom når viruser herjet.

Men hjalp den besynderlige påkledningen og ansiktsmasken hans mot virussmitte?

Og hva er forbindelsen mellom Dr. Schnabels drakt og Ullevål sykehus i Oslo?

Her handler det om kunnskap som er gått tapt. Resten får du vite i en spennende artikkel for lek og lærd som nå er ferdig oversatt til norsk. Du får den her. Les mer “Dr. Schnabel og hans ansiktsmaske mot virus – og hva den kan lære oss om smitte, klima og miljø”

De midlertidige endringene i smittevernloven bør ikke forlenges! Mitt høringssvar

På samme måte som økonomi er altfor viktig til å overlates til økonomer, er det helsefaglige altfor viktig til å overlates til helsefagfolkene. Derfor har vi politikere, og derfor har vi høringer som er åpne, også for dem som ikke står på lista over spesielt inviterte.

Den 4. mars er høringsfristen for regjeringens forslag om å forlenge de midlertidige endringene i smittevernloven som ble innført da Covid-19-pandemien startet.

Omsider har jeg fått skrevet en uttalelse. Du finner den her. Du kan klippe og lime fra denne teksten og sende inn din egen. Les mer “De midlertidige endringene i smittevernloven bør ikke forlenges! Mitt høringssvar”

Litt spekulasjon om hjemmekontor, hjemmeskole og smitte

Høyrisiko i heimen? Minimumsavstand til hodet skal etter salgsvilkårene være 1,5 cm. 0 cm som på bildet gir svært mye sterkere eksponering. (fra reklame for hjemmekontor fra Telenor)

Kan hjemmekontor og hjemmeskole bidra til å øke smittefare – sånn rent generelt?

Jeg har sett at både medisinere og andre hevder dette utfra sin kunnskap om virus.

Det fikk meg til å stille det samme spørsmålet, men spekulere på om en del av svaret kunne være et helt annet sted. En enkel modell forteller at det kan være noe i det. … Les mer “Litt spekulasjon om hjemmekontor, hjemmeskole og smitte”

Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?

 

FORTE satellitt-bilde av bakgrunnsstråling fra Jorda

Nei, dette er ikke et kart over korona-utbruddene, men over stråling ved 131 MHz målt i år 2000 med en satellitt: Sterkest stråling i østlige USA, Sentraleuropa og det mest industrialiserte Kina. (Fra Los Alamos National Laboratory, FORTE-satellitten. Hovedforsker: A.R. Jacobson.)

Jeg har fått svært mange spørsmål om der er en sammenheng mellom 5G-utbyggingen og korona-viruset. Jeg er verken virolog eller epidemiolog eller medisiner. Men jeg kan lese og lære, og jeg kan gå til andre fag og kilder som disse spesialistene normalt er fullstendig uvitende om.

Konklusjonen min er: Ja, det kan godt være en sammenheng mellom korona-pandemien og 5G, men om den fins, er den slett ikke så enkel som mange vil ha det til. Den er likevel mer sannsynlig enn mange andre vil ha det til.

Her er min framstilling av saken, så kort jeg klarer: Les mer “Korona + 5G = Sant: Kan det stemme?”