Gladnytt fra strålefronten: Du kan unngå laptop-lår!

En vanlig laptop – PC eller Mac – utsetter deg for elektromagnetiske felt to tusen ganger høyere enn det stråle-og-helse-forskere anser som tilrådelig. Å sitte med hendene på laptop’en og laptop’en på lårene noen timer hver dag gir deg doser som mange får skader og sykdommer av. Du kan lettvint redusere de dosene med 99,5%. Hvordan og hvorfor lærer du her. Les mer “Gladnytt fra strålefronten: Du kan unngå laptop-lår!”