FELO vant i Miljøklagenemnda: Aidon og Kamstrup må levere ut målinger

FELO – Foreningen for el-overfølsomme –  har vunnet frem i en klagesak mot selskapene Aidon og Kamstrup i Klagenemnda for miljøinformasjon. Det gjelder de nye AMS-strømmålerne og retten til å få teknisk informasjon om forhold som kan medføre helseskade: 

FELO ønsker informasjon om “skitten strøm” – altså spenningsstøy som skapes av moderne elektronikk. Hva oppstår fra disse målerne også når radiosenderen er fjernet eller slått av, og måleren altså ikke lenger er en AMS-måler, men bare en ny, elektronisk måler? Les mer “FELO vant i Miljøklagenemnda: Aidon og Kamstrup må levere ut målinger”

“Smartmålere”: Er kvinnfolk mer pinglete enn menn?

Screenshot - 10.06.2017 , 08.48.44Blant dem som er el-overfølsomme, er det klart mest kvinner. Middelaldrende kvinner. Og mange av dem lider gjerne også av diverse andre overfølsomheter og utmattelse. De er dessuten sykere enn mennene. Dette gjenspeiler seg i de innsendte egenbeskrivelsene under “Våre historier viser hvorfor vi ikke vil ha “smartmålere”“.

Hvorfor er det en slik fatt med kvinnene? Jeg trodde – ganske konvensjonelt – at det var fordi kvinner “lytter mer til sin egen kropp” og til sine egne følelser. Og de går jo oftere til lege og er mer opptatt av kosthold og helse. Menn derimot “står han av”.

En dansk lege fikk meg på andre tanker. Hans lille gjennomgang setter samtidig norsk helsepolitikk på feltet i et pinlig lys. Les mer ““Smartmålere”: Er kvinnfolk mer pinglete enn menn?”