WiFi i skolen: Myndighetene tar risikoen – som trådløsbransjens salgskorps

Swisscom-patentetDet er rart å se hvordan trådløsbransjen beskytter seg mot risikoen for at mikrobølgekommunikasjon skal være skadelig, og lar myndighetene gjøre innsalget: En patentsøknad fra Sveits, omtalt i Canada, illustrerer situasjonen, også i Norge.

I Norge, der myndighetene tviholder på sin foreldede oppfatning av hvordan mikrobølget stråling kan skade, tar Statens strålevern og NKOM på seg rollen som trådløsbransjens garantister. Så slipper næringsaktørene selv å forsikre at der ingen helseskader skjer. Telenor kan bare vise til dem og behøver ikke selv si annet enn at grenseverdiene må være kunnskapsbaserte – som både er våre myndigheters, ICNIRPs og WHOs formuleringsmåte. Men det er en setning tømt for innhold, all den stund grenseverdiene fra 1998 ikke fornyes utfra dagens kunnskap. Berit Svendsens innlegg i Stavanger Aftenblad nylig viser denne behagelige strategien godt.

I Sveits ligger strålevernet under miljømyndighetene og har et atskillig mer nyansert syn på sakene. Hos den dominerende telekomaktøren, Swisscom, kan man ikke i samme grad lene seg på myndighetene, men man kan la være å meddele seg om saken: Du skal lete godt for å finne noe stoff om helserisiko ved mikrobølget stråling på Swisscoms nettsider.

Men en patentsøknad som Swisscom sendte inn i 2004 viser at kunnskapen internt i Swisscom ikke nødvendigvis er lik med den som presenteres utad. Les mer “WiFi i skolen: Myndighetene tar risikoen – som trådløsbransjens salgskorps”